Vandaag in Dorpsklanken schrijven we uitgebreid over de centrumplannen waarin een amendement is aangekondigd om een cultuurhistorisch onderzoek af te dwingen. Het amendement bleek [nog niet] nodig. Er bleek een raadsmeerderheid om eerst een cultuurhistorisch onderzoek te doen. Daarna neemt de raad een definitief besluit.

D66, ChristenUnie en CDA twijfelen of de huidige plannen met 34 appartementen wel passen bij het centrum van Eelde. Christen Unie vindt dat aan de cultuurhistorische waarde van een aantal dorpsmonumenten voorbij wordt gegaan. Volgens fractievoorzitter Van der Born is de gemeente verplicht om aantasting van monumenten te voorkomen. En daar is volgens hem te weinig rekening mee gehouden. Christen Unie vraagt dan ook om een cultuurhistorisch onderzoek door de Rijksdienst voor Cultureel Ergoed (RCE).

De bedoeling is om in het centrum van Eelde 34 appartementen te bouwen op de plek van voormalig garagezaak Koops en het terrein van Henk Doedens. Ook komt er een ondergrondse parkeerplaats zodat alle bewoners hun auto kwijt kunnen. Na de cultuurhistorische toets komt het voorstel weer terug in de raad zodat deze het alsnog kan bespreken.

Omstreden
Behalve het cultuurhistorisch onderzoek zijn de plannen ook om andere redenen omstreden. Zo wordt er gelijktijdig met de plannen ook een nieuw Beeldkwaliteitsplan voor deze locatie gepresenteerd. Het leidde tot verontwaardiging omdat de wethouder kortgeleden nog beweerde dat er geen nieuw Beeldkwaliteitsplan nodig was. Zie ook het onderstaande schema.

De VVD zag niets in een onderzoek en stemde als enige tegen het onderzoek. Daarover in Dorpsklanken volgende woensdag meer.