Waterschap Hunze en Aa’s gaat met behulp van zogeheten doekfiltratie fosfaat uit het afvalwater halen van de rioolwaterzuivering in Gieten. Met dit systeem dat voor het eerst wordt toegepast in ons land zal de kwaliteit van het water verbeterd worden is de verwachting. Onder meer het Zuidlaardermeer heeft hier baat bij. Kosten van fosfaatverwijderingsinstallatie zijn 2,7 miljoen euro.

Zuivering is nodig om dat wateren als Zuidlaardermeer niet voldoen aan de Europese kwaliteitseis van oppervlaktewater. In 2016 bleek dat er na een jarenlange daling van het fosforgehalte in het water weer sprake was van een sterke toename. Te veel fosfaat is slecht voor de waterkwaliteit. Het stimuleert de groei van algen, blauwalg en kroos. Daardoor komt er te weinig licht op de bodem en sterven onderwaterplanten af en doordat er minder zuurstof in het water zit leggen ook vissen het loodje. Daarom wordt het nieuwe systeem met doekfilters toegepast op het afvalwater op de rioolwaterzuivering in Gieten, om te voldoen aan de fosfornorm. De methode met doekfilters is nieuw in Nederland, maar wordt wel gebruikt in omliggende landen, waar het een succes is. De nieuwe filterinstallatie kan met een technisch onderdeel uitgebreid worden zodat ook medicijnresten worden verwijderd, wat tevens bijdraagt aan betere waterkwaliteit. Zodra de installatie in gebruik is, meet het waterschap twee jaar lang de effecten voor de waterkwaliteit in de Hunze en het Zuidlaardermeer. Als de resultaten goed zijn, krijgt mogelijk ook de rioolwaterzuivering in Assen deze speciale fosfaatfilterinstallatie. Het afvalwater van de installatie in Assen stroomt af op het Noord-Willemskanaal, en ook daar wordt de Europese fosfornorm nog niet gehaald. Volgens planning wordt de nieuwe installatie in oktober volgend jaar in werking gesteld.

Foto Noord-Willemskanaal, dat in de toekomst wellicht ook de speciale filtering krijgt