De verbazing is groot over de tientallen bomen die gekapt zijn langs de Drentsche Aa bij Glimmen. Mensen hebben er geen begrip voor en noemen het een aantasting van het landschap.  De bomen stonden langs de Oosterbroekweg.

De bomenkap is onderdeel van een dijkverstevigingsoperatie van Waterschap Hunze en Aa’s. Bij noodsituaties, die eens in de tien jaar voorkomen, kunnen de dijken het niet meer aan en moeten er maatregelen worden genomen, meent het waterschap. Stichting Landelijk Gebied Haren wil weten of er geen andere oplossing mogelijk was. Bij een eventuele overstroming lopen niet alleen de natuurgebieden onder, maar bijvoorbeeld ook de parkeerplaats Glimmermade langs de A28 en de tunnel die daar onder de A28 door loopt en dit bedreigt dan ook de Rijksstraatweg, de belangrijke weg die loopt vanaf Groningen richting De Punt. Waterschap Hunze en Aa’s zag geen alternatief. Het waterschap wijst er nog op dat bomen en dijken niet goed samengaan. Wanneer een boom omwaait slaat dit een gat in de dijk. Als compensatie worden er nieuwe bomen geplant, maar dan op een andere locatie.

Foto: bomen bij Drentsche Aa (hier bij Oudemolen)