Gedeputeerde Staten wil geen uitbreiding van het militair luchtverkeer in Drenthe, zolang de gevolgen niet duidelijk zijn. GS vreest dat het grote gevolgen heeft voor landschap, rust en natuur van de provincie. Ook is niet duidelijk wat voor effect het heeft op Groningen Airport Eelde. GS heeft forse kritiek op de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geuit in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen.

Doordat het Ministerie van Defensie in Zuid-Nederland haar oefengebied in het luchtruim moet prijsgeven, zodat er meer aanvliegruimte voor Schiphol en Lelystad ontstaat, moet het oefengebied van Defensie in het Noorden worden uitgebreid. En de gevolgen daarvan zijn voor Drenthe niet duidelijk. GS wil onder weten wat de verschuiving van vliegroutes betekent voor de route naar Eelde. GS vreest ook verstoring door het geluid van de toestellen bij de radiotelescoop in Zuid-Drenthe. GS stelt nadrukkelijk dat er geen sprake is van overeenstemming over uitbreiding van militair oefengebied in het luchtruim boven Drenthe, ook al wordt dit wel gesuggereerd. Gedeputeerde Staten wil dat het ministerie een regionale ‘Milieu Effect Rapportage’ laat maken over de regionale voor en nadelen van de herziening van het luchtruim en de uitbreiding van het militaire oefenluchtruim boven Drenthe. Defensie wil nog voor de definitieve vaststelling alvast oefenen in het nieuwe gebied. GS wijst ook dit plan resoluut af, zolang de gevolgen niet duidelijk zijn.

Begin maart bespreekt gedeputeerde Bijl de herziening met Provinciale Staten.

Foto: Wiendeld Visser