De bibliotheek verhuist tijdelijk naar de oude Centrumschool. Dat is het voorstel van B & W, dat nog moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De leeszaal zou aanvankelijk naar Ons Dorpshuis, maar er is een kink in de kabel gekomen.

Het college, dat al had ingestemd met huisvesting in het dorpshuis, kon echter geen overeenstemming bereiken met de betrokken partners, met name Stichting Trias, eigendom van het dorpshuis. De lopende aanbesteding van het Sociaal Domein, dat veel onzekerheid met zich meebrengt voor de stichting, is van invloed geweest op de vastgelopen onderhandelingen. Omdat de bibliotheek uiterlijk 1 september uit ’t Punthoes moet (deze locatie wordt in de toekomst gebruikt voor onderwijs of woningbouw) moet er een andere plek gezocht worden. Het pand aan de Schoollaan 18 is volgens het college het meest haalbaar. Dit pand is eigendom van de gemeente en met beperkte aanpassingen geschikt voor de bibliotheek. De kosten: 130.000 euro. Voordeel zijn de buren van de Notenkraker, waarin Ol Eel en Nieuw Leven komen en dat sluit goed aan op het concept van een cultuurhuis. De bieb zal er tussen de twee en vijf jaar verblijven. Dit jaar ontwikkelt de gemeente in overleg met de bibliotheek een plan voor permanente huisvesting en dat is niet perse Schoollaan 18. De bibliotheek was klaar voor het dorpshuis. “Dat de gemeente geen overeenstemming heeft bereikt met Trias is niet zo van belang. Voor ons is van belang dat we ergens heen moeten verhuizen”, stelt bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk. “Het idee van oude Centrumschool was in 2018 al bedacht. Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van de Centrumschool; het gebouw is mooi authentiek. Het dorpshuis was ook een mooie plek geweest. Ik was graag naar het centrum gegaan, met andere partners om je heen. Ik vernam dat inwoners een centrumplan hadden, waarna ik het college gepolst heb. Het college maakte echter niet de indruk dat deze locatie bespreekbaar was. Ik heb me verder niet verdiept in dit centrumplan. Maar als er appartementen komen, dan zie ik liever andere partijen waar we als bieb wat aan hebben.”