In de laatste raadsvergadering beloofde de wethouder nog dat hij zich aan het huidige Beeldkwaliteitsplan zou houden. Afgelopen week liet het college middels een persbericht weten de inmiddels omstreden plannen op het terrein van Henk Doedens en de voormalige showroomlocatie te willen doorzetten. Er komt een nieuw Beeldkwaliteitsplan voor die locatie. Daarmee gaat het college opnieuw voorbij aan gemaakte afspraken en beloftes.

Volgens wethouder Kraaijenbrink is dat nieuwe Beeldkwaliteitsplan noodzakelijk omdat er geen sprake meer zal zijn van detailhandel in de plannen voor deze locatie. Dat is echter totale onzin. Een Beeldkwaliteitsplan dient namelijk om bouwvolumes vast te stellen. En die afspraken hebben tot op heden bij elk plan voor deze locatie onder druk gestaan. Toen projectontwikkelaar VastGoud failliet ging was er een enorme kans voor het college om in gesprek te gaan over alternatieve plannen en mogelijkheden die de leefbaarheid in het dorp ten goede zouden komen. In Dorpsklanken vorige week pleitte Aat Vos nog voor een visie die recht doet aan die leefbaarheid en ook recht doet aan de ruim 1100 inwoners die zich uitspraken tegen de komst van massale bouw. In februari 2020 liet het college ook al weten zich te gaan houden aan het geldend Beeldkwaliteitsplan, terwijl iedereen die inzage in de plannen voor deze locatie had kon snappen dat zoveel woningen op de beperkt beschikbare ruimte zou leiden tot massale en stadse bouw. Zie ook de foto van de brief hiernaast.

Zienswijzen
Afgelopen week beantwoordde het college ook de zienswijzen die al ruim 70 weken onbeantwoord bleven. Daaruit valt af te leiden dat alleen de ingang van de parkeergarage is verplaatst naar de Hoofdweg, tegenover Museum de Buitenplaats. Kortom: de gevreesde massale bouw wordt er gewoon doorgedrukt. Er is tot op heden geen enkel overleg geweest tussen de nieuwe ontwikkelaar BPD en omwonenden en belanghebbenden. Deze week is er een onlinepresentatie waar de belanghebbenden en omwonenden zich voor konden aanmelden. Dat is nog steeds iets anders dan overleg over de bezwaren of zoals het college dit eerder aangaf: de ontwikkelaar gaat op basis van de zienswijzen in gesprek met de indieners van de zienswijzen en op basis daarvan de plannen aanpassen. Allemaal politieke kletskoek dus achteraf. Het college vindt ook dat de jongste plannen voldoende recht doen aan de dorpse uitstraling van Eelde.

Raad
Ook in de gemeenteraad rommelt het. In de bovengenoemde raadsvergadering diende CDA, D66 en CU een motie in om de wethouder te verplichten zich te houden aan het BKP. Dat zou hij doen en volgens andere partijen was de motie er één voor de bühne. Achteraf bekeken had de motie wellicht meer steun moeten krijgen, omdat iedereen kon bedenken dat de wethouder zich onmogelijk kon houden aan het Beeldkwaliteitsplan op zo’n klein stukje grond. De raad is die avond ook onjuist voorgelicht door de wethouder. Het is volstrekt ondenkbaar dat hij niet zou weten dat er een nieuw BKP zou komen voor de locatie Doedens. Kraaijenbrink gaf in die bewuste raadsvergadering onder andere aan: “Het huidige BKP is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld in juni 2012 en is 10 jaar geldig. Een aanpassing van de plannen voor Eelde is volgens de wethouder daarom niet aan de orde: “We gaan de regels tijdens de wedstrijd niet veranderen!” Mooie woorden waardoor de motie niet werd aangenomen, maar met de introductie van een nieuw BKP afgelopen week valt dit niet te rijmen. Er kan geconcludeerd worden dat de wethouder willens en wetens de raad voor de gek heeft gehouden.

Besloten presentatie?
Verder gaf Aat Vos n.a.v. zijn artikel afgelopen week in deze krant een besloten presentatie, exclusief voor geïnteresseerde raadsleden. Met uitzondering van de VVD waren alle partijen daarbij aanwezig. Tot ieders verbazing had ook Henk Doedens [belanghebbende grondeigenaar] een uitnodigingslink weten te bemachtigen en was [waarschijnlijk tegen zijn eigen verwachting in] te zien en te horen in de vergadering… Gemeentebelangen is in gesprek met de gemeente Tynaarlo over hoe dit kan. Henk Doedens kan deze link namelijk alleen via een gemeenteraadslid of college lid in handen hebben gekregen. “Overigens hadden zowel Van Gelder als Aat Vos al tevoren contact gezocht met Henk Doedens om uit te leggen waarom een totaalvisie voor het centrum zo belangrijk is voor de leefbaarheid. Tekst Richard Aeilkema

Polilieg
Wethouder Kraaijenbrink heeft willens en wetens deze raad voor de gek gehouden. En dat niet alleen: ook middels de brieven aan omwonenden en belanghebbenden is steeds benoemd dat men zich zou houden aan het huidige Beeldkwaliteitsplan. De enige reden dat er een nieuw beeldkwaliteitsplan komt is dat er veel meer volume gebouwd gaat worden dan goed is voor Eelde. De vraag die rest is: hoe gaat de raad hierop reageren? Het lot van het centrum van Eelde ligt in hun handen. En meer: de geloofwaardigheid van lokale politiek staat mede door dit dossier onder enorme druk. Dit college lijkt de feeling met haar inwoners compleet kwijt te zijn. Zij gaan totaal voorbij aan haar inwoners en dreigen Eelde op te zadelen met een oranje berg stenen die ons centrum voorgoed op slot zet. Hoe het ook zij. Inwoners die hebben gekozen voor Leefbaar Tynaarlo bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kunnen maar één conclusie trekken: kiezersbedrog. De stemmen die zij kregen voor hun standvastigheid tegen massale bouw in Eelde zijn niets waard gebleken, nu Leefbaar 180 graden is gedraaid. De partijen die nu opstaan om eerlijke transparante politiek te gaan voeren met oog voor ieders belangen en die van de inwoners voorop maken in ieder geval nog een kans om de geloofwaardigheid en het belang van lokale politiek op de kaart te zetten. Macht doet gekke dingen met mensen. Hoe groter de macht, hoe groter de verantwoordelijkheid toch? Laten we hopen dat de raad los van partijpolitiek deze plannen stopzet en samen gaan kijken naar wat Eelde nodig heeft.

Online presentatie
Gisteravond vond er een online presentatie plaats van de nieuwste plannen voor geïnteresseerden. Wat viel op? Er werd met geen enkel woord gesproken over de leefbaarheid. Alleen maar ruimtelijkheid. De geplande tuinen naast de Babbelaar gaan zeer waarschijnlijk zorgen voor conflicten tussen bewoners die willen slapen en kroegtijgers die willen feestvieren. Een interessante quote van de architect: “…in feite hebben we in het beeldkwaliteitsplan laten vastleggen dat je per gebied aan een bepaalde sfeer moet voldoen als je het verder gaat uitwerken”. Daarmee zegt hij letterlijk dat hij (de ontwikkelaar dus!) het BKP heeft opgesteld. Een bijzonder gevalletje van de slager die z’n eigen vlees keurt zeg maar. Het is echt de omgekeerde wereld! De Raad moet namelijk een BKP vaststellen, en niet de ontwikkelaar. Bovendien geeft zowel de architect als de ontwikkelaar aan dat zij zelf gaan bepalen of en in hoeverre ze opmerkingen / zienswijzen serieus willen gaan nemen. Er lijkt geen sprake van inhoudelijke en architectonische regie, geen supervisie, geen referentie aan een visie, geen openbaar debat, niets. Dat bleek ook wel uit de manier van presenteren. Mensen kregen een uitnodigingslink en konden via een [privé] chat functie vragen stellen waar zij ook privé antwoord op kregen. Alles om te voorkomen dat we van elkaar zien en horen wat de dan wel terechte of onterechte kritieken zijn. Bij dit artikel ook de artist impressions van de architect waarbij het opvallend is dat er voor bewoners van de Strubenweg niet te ontdekken is hoe het er uit gaat zien. Daarnaast is het ook opvallend te noemen dat er geen tekening is waaruit de verhoudingen tussen het pand en de omliggende gebouwen zou moeten worden.  Het is de ontwikkelaar en de Gemeente. Twee slagers, die hun gezamenlijk vlees keuren. De inspraak is beperkt tot de minimale mogelijkheden die de Gemeente biedt. En het minimale debat in de Raad. De Gemeente is ontwikkelaar en vergunningverlener tegelijkertijd. En als het niet past, passen we gewoon het BKP aan. Kijk hier hoe wethouder Kraaijenbrink het zelf ziet.