De herinrichting van de Hoofdweg in Eelde laat nog even op zich wachten. Al geruime tijd wordt er gesteggeld over de vraag of er nu 50 of 30 km per uur mag worden gereden na de reconstructie van deze weg. Aanvankelijk leek het erop dat de gemeente vasthield aan een snelheid van 50 km. De omwonenden zien dat niet zitten en hebben van meet af aan aangegeven dat het hanteren van een maximum van 30 km veel beter is voor de verkeersveiligheid. Een aantal rapporten toonden aan dat ze daarin gelijk hebben. Lange tijd wekte de gemeente de indruk zich weinig gelegen te laten liggen wat de inwoners van ons dorp ervan vinden. Dat gaat nu veranderen.

Burgemeester en Wethouders willen nu een goed inzicht krijgen wat belanghebbenden ervan vinden. Daarom kan iedereen z’n mening online kenbaar maken. Daarmee laat verantwoordelijk wethouder Hanneke Wiersema zien dat ze de signalen van aanwonenden, actiegroepen en ondernemers serieus neemt. Als de reacties binnen zijn wordt er verder nagedacht over de aanpak van de weg. Later dit jaar neemt het college dan een definitief besluit over de herinrichting. Daarbij zullen ook de meningen van de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de politie worden gewogen. Overigens hebben de beide eerstgenoemde instanties al aangegeven te opteren voor een snelheid van 30 km per uur.

Intussen heeft een ingenieursbureau voor beide opties een ontwerp gemaakt. In de schets voor een 50 km weg wordt ervan uitgegaan dat de Hoofdweg een voorrangsweg zal zijn. In het andere geval heeft verkeer van rechts voorrang. Dit zou de snelheid van het verkeer kunnen indammen. Verder is er bij een 50 km weg sprake van vrij liggende fietspaden. Op een 30 km weg wordt er door de fietsers op de rijbaan gefietst, waardoor er meer ruimte is voor groen en parkeren. Met deze laatste oplossing zou er tegemoet kunnen worden gekomen aan de kritiek van diverse ondernemers: zij klagen over de slechte parkeermogelijkheden die er op dit moment zijn en bij de keuze voor een 50 km weg zal dit niet veranderen.  Bij een 50 km zal het wegdek in asfalt worden uitgevoerd. Een 30 km weg wordt van klinkers voorzien.

Wie wil meedoen aan de peiling kan dat doen vanaf vrijdag 5 februari tot en met zondag 21 februari via www.tynaarlo.nl/peilinghoofdweg  We mee doet ziet op deze website meer informatie over de beide varianten en kan op basis daarvan zijn of haar mening geven. Wilt u reageren en kan dit niet via de computer? Bellen kan ook: 0592-266662.