De gemeenteraad van Tynaarlo wil dat de gaswinning bij Westerveld stopt. Leefbaar Tynaarlo deelde daarvoor een motie in, waar vrijwel de gehele raad mee instemde.

Het gaat om Westerveld, waar zich elf kleine gasvelden bevinden. De raad wil dat burgemeester Thijsen een signaal afgeeft aan Den Haag dat dit moet stoppen. Volgens John Franke van Leefbaar Tynaarlo die de motie indiende is de opbrengst van het veld nihil, zijn er steeds meer zorgen onder de bevolking en bestuurders omdat er geen perspectief is op een redelijke schadeafwikkeling en is er sprake van ongelijke behandeling.
Burgemeester Marcel Thijsen is bereid om de minister te vragen om af te zien van de plannen, maar zegt tevens dat de gemeente niet kan bepalen dat er gestopt wordt met de gaswinning. Deze beslissing neemt de minister van Economische Zaken. Mocht het ministerie doorgaan met de winning, dan zal Thijsen zich bij deze beslissing neerleggen, maar wel toezien op de schadeafhandeling.