Komende maandag zou een start worden gemaakt met vaccineren van bewoners van verpleeghuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en kleinschalige verpleeghuizen. Maar dit zal slechts op beperkte schaal gebeuren. 

Zorggroep Drenthe is er klaar voor maar maandag komt nog te vroeg. Zorggroep Drenthe werd eind vorig jaar hard getroffen door corona, waaronder woonzorgcentrum Symphonie in Eelde. De behoefte aan vaccins is groot, maar voorlopig moet Zorggroep Drenthe in de wachtkamer plaatsnemen. De zorginstelling en meerdere Drentse instanties komen nog niet in aanmerking voor vaccins. Dit alles heeft te maken met de levering van de medicijnen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze geleverd worden.