Het college van B&W van Tynaarlo heeft besloten Stichting Inlia de gemeentelijke ‘Medaille van Verdienste’ te verlenen. De reden hiervoor is de manier waarop Inlia in de Tussenvoorziening in Eelde asielzoekers met een verblijfsstatus (statushouders) heeft gehuisvest en begeleid.

De Medaille van Verdienste is voor alle geledingen binnen Inlia: de vrijwilligers, de betaalde medewerkers, de stagiairs en het management. B&W prijzen onder meer dat Inlia oog heeft voor alle belangen, hoop en angsten van alle bij de opvang betrokken mensen, ook de omwonenden. Het college spreekt van een ‘bijzonder goede prestatie’ en roept andere gemeenten op Inlia een welwillend oor te schenken. “Het is een goede en betrokken club,” aldus het college. Een van de achterliggende redenen voor de medaille is dat B&W de omwonenden in mei om hun mening hebben gevraagd en toen enkel positieve reacties hebben gekregen. Ook het kennisinstituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het WODC, is positief over de TuVo. Het concludeert in een evaluatie onder meer dat de kleinschalige opvang in de TuVo een vroege integratie van vluchtelingen in de samenleving bevordert. Het onderzoek zet ook vraagtekens bij de bewering dat kleinschalige opvang veel duurder zou zijn dan de zeer grootschalige. De TuVo toont aan dat dit niet hoeft. Dat is te danken aan de lokale vrijwilligers die Inlia heeft weten aan te trekken en aan de persoonlijkere verhoudingen binnen de TuVo. Door die verhoudingen is geen professionele beveiliging nodig zonder concessies te doen aan de veiligheid en is het rendement van de educatieve activiteiten hoger dan in de megagrote opvangcomplexen.  Kleinschalige regionale opvang heeft in Tynaarlo zijn waarde bewezen en verdient volgens het college brede landelijke navolging. Inlia heeft de TuVo inmiddels aan het COA overgedragen. B&W hopen dat het COA door het voorbeeld van Inlia geïnspireerd  wordt. De medaille zal uitgereikt worden wanneer de corona-pandemie dat toestaat.

Foto Peter Wassing