Raad van State wil een beter seismisch onderzoek voor de elf kleine gasvelden in Drenthe, meldt RTV Noord. Omwonenden, een actiegroep, zes gemeenten (waaronder gemeente Tynaarlo) en drie natuurorganisaties vrezen dat de gaswinning aardbevingen en daarmee schade zal veroorzaken aan huizen.

Raad van State geeft Wiebes’ ministerie en de NAM een flinke onvoldoende voor het door hen uitgevoerde seismisch risico-onderzoek (SRA, Seismische Risico Analyse). Zo hebben het ministerie en de NAM de risico’s voor dichter bevolkte gebieden niet goed in kaart gebracht. Verder zijn op bepaalde punten alleen bevingsrisico’s bekeken voor de gasvelden Eleveld en Vries-Zuid en niet voor de negen andere velden, waaronder Assen, Witten en Zevenhuizen. Verder betwijfelt de Raad of het risicobeheersplan wel voldoet aan de dwingende adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen. Volgens de Raad lijkt het risicobeheersplan eerder op een communicatiehandleiding voor wat te doen en wie te bellen als er een beving is geweest. Verder moet Wiebes goed uitleggen waarom de Inspecteur-generaal van de Mijnen zich niet zou mogen uitspreken over het risicobeheerplan, aldus de Raad. EZK en de NAM krijgen achttien weken de tijd om de boel op te lossen. De Raad doet ook twee suggesties: óf de minister komt met een beter verhaal waarom zijn plan en instemmingsbesluit toch door de beugel kan, óf hij moet het winningsplan aanpassen. Overigens heeft de Raad in deze uitspraak alle overige bezwaren tegen het gewijzigde winningsplan verworpen. Als de minister de fouten repareert en de hoogste bestuursrechter die volgend jaar goedkeurt, kan de NAM doorgaan met het winnen van gas in de kleine velden. Wiebes gaf in 2018 toestemming voor het Drentse gaswinningsplan. Een van de voorwaarden was dat er trillingsmeters worden geplaatst bij twee van de velden waar eerder aardbevingen plaatsvonden. Ook gaf Wiebes opdracht tot een keuring van woningen door bouwdeskundigen, maar de bezwaarmakers vonden dat onvoldoende. Zij vrezen dat de afhandeling van bevingsschade te wensen zal overlaten. De NAM moet in 2022 het Groninger gasveld sluiten. De elf Drentse velden zijn bijna leeg. De NAM verwacht er tot uiterlijk 2028 tussen de 1,3 en 3,5 miljard kubieke meter aan gas uit omhoog te pompen.

Foto: bij Winde was afgelopen jaar een aardbeving