De gemeente Noordenveld wil het autoverkeer afremmen in de Onlanden. Reden: de toenemende drukte rond uitkijktoren ‘Het Beeld’ en omdat er te hard gereden wordt. Afgelopen week werd een fietssluis geplaatst aan het eind van de Noorddijk. Daardoor is de toren nog maar van één kant te bereiken met de auto. Dat de fiets voorrang krijgt heeft ook te maken het feit dat Noordenveld aangemerkt is als ‘fietsgemeente’.

Al in 2017 is gemeente Noordenveld door een aantal belangenverenigingen benaderd waaronder Stichting Natuurbelang De Onlanden, fietsersbond Kop van Drenthe, Natuurmonumenten en Vereniging Dorpsbelangen Peize. De uitkijktoren zorgde voor een nieuwe bezoekersstroom, waarvan een deel met de auto komt. Logisch, met zo’n attractie. Dat erkent ook beleidsmedewerker verkeer Rubert Enter. “De parkeerplaats van de toren is nog steeds bereikbaar, maar dan alleen via de Brusselseweg. Automobilisten komende uit de richting Eelde kunnen er niet komen. Dat is een bewuste keuze. De Noorddijk werd ook wel ‘landingsbaan’ genoemd, vanwege de hoge snelheid die gereden werd.” De Noorddijk en Drentsedijk zijn zogeheten ‘erftoegangswegen’ buiten de bebouwde kom en daar geldt een maximum snelheid van 60 kilometer. Eind mei 2018 is er een inloopavond geweest in Peize over het al dan niet afsluiten van Noorddijk-Drentsedijk en werden drie varianten gepresenteerd. Deze varianten zijn door de gemeente samen met de belangenverenigingen opgezet. Er bleek 93 procent voor afsluiting en 7 procent tegen. Tegenstanders roerden zich. Het waren vooral aanwonenden aan de Brusselseweg en Achterstewold, die bij afsluiting meer verkeer op die wegen verwachten. De gemeente denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen, maar zei ook het lastig te vinden een inschatting te kunnen maken van de intensiteit van verkeer. “Helemaal geen auto’s toelaten is niet haalbaar”, zegt Enter. “Er bleek behoefte om er met de auto te komen van vogelaars en oudere inwoners met een sentiment voor oude landbouwgrond. Daar hebben we rekening mee gehouden. Er is een compromis gesloten en dat is de fietssluis.” Bepalend daarvoor is het beleid van de gemeente Noordenveld die de fiets op nummer één zet. Fietsers moeten onbelemmerd kunnen doorrijden was de uitkomst van het proces, De Onlanden blijft bereikbaar, ook met de auto. En dat is nodig, want het gebied moet ook toegankelijk blijven voor hulpdiensten. Al is het voor mensen die komen uit de richting Eelde-Paterswolde omrijden; de parkeerplaats kun je nog maar van één kant bereiken. Het is grensgebied. Hoe staat gemeente Tynaarlo hier tegenover? Wethouder Hanneke Wiersema zegt niets te weten van een fietssluis. “Ik neem aan dat gemeente Noordenveld overleg heeft gevoerd met Tynaarlo. Ik weet het niet, ons gebied is zo groot.” Rubert Enter helpt haar een handje: “Er is in het begin van het proces al ambtelijk afstemming geweest op dit onderwerp. Dit met mijn evenknie bij Tynaarlo, Herman Kolker. Er is toen aangegeven dat er vanuit Tynaarlo geen bezwaar is tegen een afsluiting van de Noorddijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.” Waarvan acte.