Om het toeristisch-recreatieve aanbod in Drenthe te versterken en zo de bestedingen en werkgelegenheid te vergroten draagt de provincie bij aan diverse projecten in de vrijetijdssector. De projecten worden in 2021 uitgevoerd door ondernemers, gemeenten en diverse organisaties. In totaal stelt de provincie € 320.000,- beschikbaar voor negen projecten.

Voor het project ‘Poort tot De Onlanden’ ontvangt Natuurmonumenten een bijdrage van € 75.000. Natuurmonumenten en de horeca van De Onlanderij willen in het kader van dit project de huidige gebouwen en locatie aan de Madijk verbouwen en ontwikkelen tot de toegangspoort voor natuurgebied De Onlanden. Hiermee creëert Natuurmonumenten een locatie met een kijkboerderij, een informatiecentrum en uitgebreide horeca en speelnatuur. De locatie functioneert nu als horeca- en speelgelegenheid. Met de uitbreiding zal ‘de poort tot De Onlanden’ de Kop van Drenthe nog toegankelijker en aantrekkelijker maken voor bezoekers, bijvoorbeeld vanuit Groningen. Om fietsers en wandelaars prettig te kunnen laten pauzeren tijdens hun fiets- of wandeltocht door de provincie gaat het Recreatieschap Drenthe bestaande bankjes opknappen en waar nodig nieuwe bankjes toevoegen. Het Recreatieschap krijgt hiervoor een bijdrage van € 75.000.