De mensen in gemeente Tynaarlo wonen in een gezonde omgeving. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat voor het eerst de welvaart in alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken heeft. Tynaarlo staat samen met buurgemeente Noordenveld hoog genoteerd.  

Alle aspecten van het leven werden bestudeerd, van sociale contacten tot overgewicht. Het CBS maakte onderscheid tussen de huidige situatie en de toekomst. De eerste categorie gaat onder meer over materiële welvaart, gezondheid en milieu. Kijkend naar de toekomst dan betreft het sociale, economische, menselijke en natuurlijke hulpbronnen, die volgende generaties nodig hebben om dezelfde welvaart te hebben als de huidige generatie. Tynaarlo scoort daarin hoog. Zo is bijvoorbeeld bijna 88 procent van de inwoners van Tynaarlo tevreden met de hoeveelheid vrije tijd en heeft ruim driekwart van de mensen van 15 jaar en ouder minstens één keer per week contact met familie, vrienden of buren. Stedelingen hebben weliswaar meer te besteden en wonen dichterbij de voorzieningen. Maar de mensen in een plattelandsgemeente als Tynaarlo zijn gemiddeld genomen gezonder; wonen in een schone en veilige omgeving.