Op initiatief van wethouder Hanneke Wiersema en na overleg met de aanwonenden komt er een onderzoek naar een veiliger Hoofdweg. Daar voor is een speciaal bureau ingeschakeld. 

Zo willen omwonenden graag dat de snelheid op de weg verlaagd wordt van 50 naar 30-kilometer per uur. De gemeente is hier geen voorstander van en de provincie geeft op dit moment geen subsidie voor  30-kilometerwegen. Voor de herinrichting van de Hoofdweg ontvangt de gemeente Tynaarlo een subsidie van de provincie van ruim 300.000 euro. De aanbestedingsprocedure van dit project had echter vorig jaar al klaar moeten zijn. De gemeente kreeg een jaar uitstel. Nog een keer uitstellen is niet mogelijk. Er zal dan ook niet te veel aan de plannen veranderd kunnen worden. De komende dagen stuurt de gemeente een brief over de kwestie naar de provincie.