Weidevogels zie je nauwelijks meer. Het veranderende landschap en de roofdieren zijn daar mede de oorzaak van. Niet voor niets is de vereniging Vogelwacht Eelde eo opgedoekt omdat er bijna geen broedparen meer te vinden zijn. Landschapsbeheer Drenthe probeert het tij te keren en denkt de oplossing te hebben gevonden: ‘plasdrassen’.

Een plasdras is een stuk grond dat onder een laag van maximaal twintig centimeter water wordt gezet, om zo een ideaal leefgebied voor weidevogels te creëren. Vrijwilligers, boeren en Landschapsbeheer Drenthe werken momenteel aan een plasdras bij Dwingeloo. Een kraan schept grond af om slikranden te creëren, die slikranden moeten het water vasthouden. Om het veld wordt ook nog een hek met stroomdraad geplaatst, zodat roofdieren de broedende vogels met rust laten. Landschapsbeheer streeft ernaar om in de toekomst twintig van dit soort plasdrassen in Drenthe aan te leggen. Het project kan niet zonder financiële ondersteuning van de provincie.

Foto: in de veranderende Onlanden zie je nauwelijks weidevogels meer.