Een aantal Drentse gemeenten kampen met meer overlast van verwarde mensen. Het gaat om overlastmeldingen die de politie in de eerste helft van dit jaar heeft geregistreerd. 

In gemeente Tynaarlo is er sprake van een flinke stijging, van bijna 75 procent. Tynaarlo staat daarmee tweede achter koploper Noordenveld. Daarbij past wel een nuance. Het hoge percentage kan deels te maken hebben met verandering in het registreren. Vanaf maart kunnen namelijk ook minder ernstige meldingen in de cijfers worden meegenomen. Toch is er zeker sprake van meer overlast van verwarde personen, wat ook een landelijke trend is.