De gemeente Tynaarlo verwacht de komende twee jaren 1,8 miljoen euro minder uit te geven aan zorg en ondersteuning. Door zorg efficiënter in te kopen en te investeren in preventie en begeleiding moeten de uitgaven fors teruggedrongen worden. Wel ziet de gemeente zich genoodzaakt de onroerendzaakbelasting (OZB) met vijf procent te verhogen. Dat staat in de begroting voor 2021 die B&W hebben gepresenteerd.

De gemeente Tynaarlo kampt al een aantal jaren met financiële tekorten als gevolg van de stijgende zorgkosten. Zonder ingrijpen leidt dat in 2022 tot een begrotingstekort van zo’n 3 miljoen euro. In juni waarschuwde wethouder Hans de Graaf (financiën) al dat Tynaarlo zich dat niet langer kan veroorloven. B&W startten daarom een intensief proces om te komen tot een begroting die binnen drie jaar weer sluitend is. En dat is volgens De Graaf gelukt. “We hebben kunnen besparen op het sociaal domein, maar ook alle andere inkomsten en uitgaven zijn kritisch tegen het licht gehouden. We hebben daarbij het geluk dat we voorlopig nog niet worden gekort op onze inkomsten vanuit het Rijk. En we krijgen tijdelijk extra geld voor de jeugdzorg. Maar dan blijft er nog steeds een gat over van zo’n twee miljoen euro.” Om dat gat te dichten hebben B&W al maatregelen getroffen. Oetra Gopal, wethouder sociaal domein. “Twee jaar geleden hebben we al acties ingezet om de kosten te drukken. We hebben bijvoorbeeld de toegang tot ons zorgaanbod anders ingericht. En samen met gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe zorg efficiënter ingekocht. Ook zetten we praktijkondersteuners in bij huisartsen, waardoor jongeren minder snel complexe en dure zorg nodig hebben.”

OZB-verhoging onvermijdelijk

De Graaf is hoopvol gestemd, maar wijst ook op een aantal pijnlijke keuzes die zijn gemaakt. “We gaan minder uitgeven aan de wmo, het welzijnswerk en activiteiten en subsidies voor sport en cultuur. Daarnaast hebben we besloten een aantal aanvullende maatregelen te treffen, zoals de verhoging van de onroerendzaakbelasting met vijf procent. Een vervelende maatregel, maar helaas onvermijdelijk.” De wethouder is zich ervan bewust dat OZB-verhoging veel inwoners raakt in de portemonnee. “We willen de pijn eerlijk verdelen en de meest kwetsbaren in onze samenleving zoveel mogelijk ontzien. Het is goed om je te beseffen dat we in een gemeente wonen met veel prachtige voorzieningen zoals zwembaden, dorpshuizen en bibliotheken. Dat willen we in stand houden. Zelfs met deze verhoging behoren we nog steeds tot de gemeenten met de laagste woonlasten in Drenthe.”