OBS De Veenvlinder is per direct gesloten vanwege corona. Omdat de school in Eelde de afgelopen dagen te maken kreeg met twee positief geteste leerkrachten en helaas de bron van de besmetting onbekend is, is dit besluit genomen.  

Omdat het om een leraar ging in de groep 7-8 werden de leerlingen van deze groep uit voorzorg thuisgehouden. Twee andere leraren uit de bovenbouw zijn negatief getest. Later werd bekend dat ook een leerkracht van groep 3 en 4 een positieve uitslag kreeg. Om het besmettingsrisico te beperken is, in overleg met het bestuur van Stichting Baasis, de GGD en de MR besloten om de school de komende vier dagen (tot de herfstvakantie) te sluiten. Dinsdagochtend ontvangen de ouders via de leerkrachten van hun kinderen een mailbericht met informatie over het thuiswerk en de wijze waarop de leerkrachten zijn te bereiken. De school laat in haar bericht aan de ouders weten: “We realiseren ons dat het besluit om de school tijdelijk te sluiten de nodige impact heeft, op de kinderen, de leerkrachten en op u. We kunnen en willen echter op dit moment geen enkel risico nemen”. In tegenstelling tot de vorige schoolsluiting kunnen ouders met een cruciaal beroep geen gebruik maken van noodopvang tijdens de schooltijden. Ouders worden dringen verzocht voor de komende dagen zelf opvang te regelen voor hun kinderen.