Gemeente Tynaarlo heeft haar zorgen geuit betreft mijnbouwschade in het gebied. Met name over de schadeafhandeling. Onlangs was er een lichte aardbeving bij Winde. Het gaat volgens burgemeester Marcel Thijsen niet om waardoor de schade ontstaat, maar om de gelijke behandeling bij gedupeerden.

Thijsen vindt het onterecht dat er in ons land twee verschillende schaderegelingen zijn. Thijsen wil dat de zogeheten ‘omgekeerde bewijslast’, wat bijvoorbeeld geldt voor het schadeprotocol rond het Groningenveld, voor alle schadeafhandelingen moet gelden. Daarbij moet de NAM aantonen dat de schade niet door gaswinning is ontstaan. De gemeente Tynaarlo pleit daarom voor één landelijk loket naar het model van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het college wil op korte termijn duidelijkheid hebben en pleit daarom voor een informatiebijeenkomst nog dit najaar. Daarnaast vraagt B&W ook aandacht van het ministerie voor de waardedalingsregeling die recent van kracht is geworden.