“We trekken de motie in”, aldus raadslid John Franke van Leefbaar Tynaarlo. Volgens hem en GroenLinks raadslid Kuipers is voortschrijdend inzicht de reden om de motie in te trekken. Daarmee was de discussie in de gemeenteraad echter niet direct van de baan.

Verschillende fracties, waaronder Dijkstra namens de PvdA,  spraken hun verbazing uit over de motie die even plotseling verscheen als verdween. “We hebben wel recht op een beetje meer wisselgeld”, daarmee vragend om wat meer uitleg. Een uitleg over wat nu die voortschrijdende inzichten zijn geweest die tot het intrekken van de motie hebben geleid kwam er niet.

Daarmee werd zoveel duidelijk dat Leefbaar Tynaarlo op zijn minst van koers af lijkt. Wel of geen 35 appartementen? Wel of geen burgerparticipatie? Wel of geen motie? Dijkstra: “Ik vind het een merkwaardige gang van zaken dat er een motie wordt ingediend en zonder toelichting weer wordt ingetrokken. Ik verdenk de heren van een politiek spel via de agenda van de raad en dat vind ik een kwalijke zaak”. Peter van Es [Gemeente Belangen] gaf aan dat zij al maanden bezig zijn om in goed overleg en gezamenlijk met partijen tot een goede oplossing te komen. “Wij snappen niets van deze actie. Er ligt een petitie die ruim 1100 keer is ondertekent en we zijn in goed overleg met verschillende partijen om zo als raad meer gezamenlijk op te trekken”.

Thijsen: “Ik hoor dat een groot deel van de raad verbaasd is over deze gang van zaken en ik hoor ook dat een deel van de raad oproept om niet lichtzinnig moties in te dienen en de publiciteit te zoeken”. Thijsen die wil uitgaan van de goede bedoelingen van een ieder vond dat er in de reacties over en weer nog steeds teveel vliegen werden afgevangen. “Ik wil geen vliegen. Het gaat er om dat we het beste voor Eelde gaan doen met elkaar. We gaan niet discussiëren over een motie die is ingetrokken. Als ik goed heb geluisterd komt er een motie aan om dat te bewerkstelligen”. Wordt vervolgd