Gisteravond hebben de Raad van Commissarissen en interim-Directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde de visie, strategie en toekomst van de luchthaven gepresenteerd aan de Raden en Staten van de aandeelhouders. Zij hebben het dringende advies gegeven om de luchthaven te behouden en te ondersteunen vanwege het economische en maatschappelijke belang zowel regionaal als nationaal. Ook moet er een bijdrage vanuit het rijk komen voor de kosten van het in stand houden van nationale infrastructuur.

“De luchthaven is van onmisbare maatschappelijk en economische waarde, voor zowel de regio als ook nationaal,” aldus Bart Schmeink. Groningen Airport Eelde is onderdeel van schaarse infrastructuur en draagt het actief bij aan het vestigingsklimaat van Noord-Nederland. Er zijn 387 medewerkers werkzaam op Groningen Airport Eelde. Bovendien is het de enige opleidingsluchthaven van deze omvang en de KLM van Groningen Airport Eelde afhankelijk om haar piloten op te leiden omdat de ongeveer 50.000 lesbewegingen per jaar nergens anders ondergebracht kunnen worden. Tevens is maatschappelijk verkeer, zoals de traumahelikopter, donorvluchten en patiëntenvervoer afhankelijk van Groningen Airport Eelde.
De luchthaven blijft ook in de toekomst financiële ondersteuning nodig hebben voor de kosten van beheer en instandhouding en veiligheid. Groningen Airport Eelde vindt dat het Rijk de kosten voor het in stand houden van nationale schaarse infrastructuur moet financieren. De gesprekken hierover met het ministerie en andere betrokkenen zijn gaande.
De toekomst van de luchthaven wordt voor een groot deel beïnvloedt door externe factoren zoals de opening van Lelystad Airport, de definitieve inhoud van de Luchtvaartnota 2020-2050 en het herstel van de sector na de Corona-crisis. Bart Schmeink: “De luchtvaart begeeft zich in een periode die nog nooit zo onzeker is geweest als nu. Er zijn talloze scenario’s denkbaar voor de toekomst van Groningen Airport Eelde. We presenteren nu dus ook geen menukaart aan scenario’s waar een keuze uit gemaakt kan worden.” De directie van de luchthaven heeft wel vier waarschijnlijke scenario’s uitgewerkt en doorgerekend wat deze scenario’s betekenen in termen van kosten, investeringen en exploitatieresultaten. “De werkelijkheid zal ergens binnen de hoekpunten van deze scenario’s uitkomen. Dit is de grondslag van ons bedrijfsplan. In alle gevallen is de exploitatie van de luchthaven kostendekkend”, aldus Bart Schmeink. De luchthaven acht een commercieel profiel met een gezonde mix van passagiersverkeer, kleine luchtvaart (zoals sportvliegers en hobbyvliegers) en vastgoedontwikkeling (bedrijven op het terrein) in combinatie met een brede maatschappelijke basis het meest realistisch.