de moties vliegen je om de oren

Leefbaar Tynaarlo en GroenLinks kwamen afgelopen weekend met een motie om de ontwikkelingen in het centrum van Eelde te versnellen. Een bijzondere ontwikkeling omdat beide partijen niet alleen in de coalitie zitten, maar met name Leefbaar Tynaarlo de laatste twee jaar vooral de richting van het college leek te steunen en daarmee hun eigen wethouder René Kraaijenbrink. Aan die steun lijkt een einde te zijn gekomen. Gemeente Belangen die al langer bezig is om de vermeende centrumplannen aan de kaak te stellen zag zich genoodzaakt hun motie die zij zorgvuldig en in goed overleg met andere partijen aan het voorbereiden waren voor de 6de oktober nu al in te dienen. Met twee moties vreemd aan de agenda belooft de raadsvergadering aanstaande dinsdag een bijzondere te worden.

Het lijkt wel of de woorden van burgemeester Thijsen in de laatste raadsvergadering het startsein voor Leefbaar en GroenLinks zijn geweest. In hun motie spreken de partijen over het systeemdenken dat in de weg staat. We vroegen Jurryt Vellinga naar het waarom van deze motie. “Wij vinden dat de wethouder en ook het college te weinig luistert naar de bevolking en teveel haar eigen gang gaat”, aldus Vellinga die in het gesprek aangeeft dat de plannen van Doedens ‘in principe’ wel door moeten gaan op de Zuid locatie.

In hun motie constateren de beide partijen van alles, maar feit dat er in 2015 een raadsbesluit was over het aantal te bouwen appartementen is niet op de motie te vinden. Vellinga: “Het klopt dat het raadsbesluit van 2015 nog steeds geldt. Ik vind een Action met 25 appartementen ook veel mooier. De uitspraak van Kraaijenbrink dat Eelde klaar zou zijn wanneer de Zuidkant klaar is, is heel ongelukkig”.

Heen en weer
Is het niet wat bijzonder dat Leefbaar zo wijzigt van koers? Voor en na de verkiezingen was de partij zeer uitgesproken tegen massale bouw en wilde vasthouden aan het raadsbesluit van 25 appartementen en rechtdoen aan de burgerparticipatie die had plaatsgevonden middels de klankbordgroep. Het alternatieve plan van ondernemers in Eelde werd zelfs nog bejubeld door de partij. Daarna is er tot op heden een andere koers gevaren. Inmiddels lijkt Leefbaar weer terug bij haar eerste visie hoewel zij in hun motie onduidelijk zijn over de Zuidlocatie en het aantal appartementen. Helaas voor Leefbaar en GroenLinks kan je niet én een Action ontvangen én een Klompenmuseum verplaatsen. Kortgezegd: plannen hangen aan elkaar vast.

Stappen gezet?
Vellinga zelf heeft een andere kijk op het herhaaldelijk wijzigen van de visie en acties van de partij. Volgens hem zijn er zoveel stappen gezet dat je niet ‘zomaar’ terug kan komen op de plannen die voor de Doedens locatie zijn gemaakt. Wat die stappen dan precies zijn blijft onduidelijk. De plannen van het college passen niet binnen de huidige afspraken en de ingebrachte zienswijzen zijn ruim een jaar later nog niet beantwoord. Het blijft dus onduidelijk welke tussenstappen er dan allemaal al gezet zouden zijn. Temeer omdat Jurryt Vellinga zelf ook toegeeft dat het raadsbesluit uit 2015 en het daarbij vastgestelde aantal appartementen nog steeds geldend  is.

Action
Bronnen bevestigen dat Action Nederland contact heeft gezocht met wethouder Kraaijenbrink. Pas na enkele weken heeft de wethouder aangegeven eind oktober wel tijd te hebben. Gezien de werkgelegenheidscijfers in deze regio een onbegrijpelijke reactie. Vellinga: “Als ik op die plek zat zou ik dezelfde week nog uitnodigen voor een gesprek. Ik vind de huidige plannen ook niet mooi en heb daar veel liever een Action met 25 appartementen”.

Gemeente Belangen
Gemeente Belangen was al een tijdje bezig met onder meer een petitie [die al ruim 1000 keer is ondertekent] in samenwerking met Museum de Buitenplaats en het Internationaal Klompenmuseum. Van Gelder: “Het is jammer dat Leefbaar nu als eerste met een motie komt, maar belangrijkste is dat we met elkaar het beste voor Eelde gaan doen”.  Gemeente Belangen verzoekt het college om de huidige projectontwikkelaar te informeren over hun motie en regie te nemen door het instellen van een projectgroep waarin alle partijen zich laten leiden door een onafhankelijk voorzitter met als doel een totaalplan voor de leefbaarheid van het centrum te ontwikkelen dat voldoet aan het Beeldkwaliteitsplan en draagvlak van de bevolking en ondernemers krijgt. Volgens Gemeente Belangen zou dat in delen moeten worden uitgevoerd.

Als gezegd: de raadsvergadering morgenavond wordt een bijzondere. Wat de moties en de vergadering gaan opleveren voor de plannen in Eelde? We schrijven er volgende week woensdag over in Dorpsklanken. Wordt vervolgd.