Het kabinet heeft vanavond wederom een persconferentie gehouden over de stand van zaken van de coronacrisis. Het kabinet wil met gerichte maatregelen het virus bestrijden.  De situatie zal voortaan  per regio beoordeeld worden.

Er komt een systeem, waarbij voor alle regio’s wekelijks beoordeeld wordt hoe de situatie is. Er gelden drie niveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Op basis daarvan worden er regionaal maatregelen genomen. Het is een zogeheten ‘escalatieladder’, na advies van honderd experts, die op verzoek naar de corona-aanpak tot nu toe hebben gekeken. De algemeen geldende maatregelen die in het begin van de uitbraak zijn genomen waren noodzakelijk, maar hebben ongewenste economische en sociaal-maatschappelijk schade opgeleverd, schrijft het kabinet. De regering wil dat uitbraken in een nog eerder stadium gesignaleerd worden. Dat levert een beter inzicht op. Begrijpelijke communicatie is essentieel, beseft het kabinet, ook om de beperking gezamenlijk vol te houden de komende tijd. Jongeren zullen benaderd worden via sociale media als TikTok. Ook zal beter aangegeven worden welke reguliere zorg veilig gegeven kan worden, zodat mensen niet uit angst behandelingen mijden.