Er is weer commotie rond de bouw van villa´s op terrein van ‘School Noord’, waar omwonenden zich al jaren tegen verzetten. Het betreft de kapvergunning voor oude bomen. Leefbaar Tynaarlo vindt het zonde dat de bomen moeten ruimen en was al tegen het hele bouwplan, dat echter gewoon kan worden uitgevoerd omdat aan alle regels is voldaan.

Al vindt fractievoorzitter Jurryt Vellinga dat de kapvergunningenprocedure wel vreemd is gegaan en stelde daarover vragen aan het college. In 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld waardoor er tien tot twaalf woningen kunnen worden gebouwd. Maar het plan bleek niet uitvoerbaar met behoud van alle bomen. In 2019 is een aanvraag ingediend door de projectontwikkelaar voor de kap van bomen. Maar omdat het bouwplan nog niet definitief was werd de aanvraag ingetrokken. Het plan werd vervolgens aangepast, waardoor een deel van de oudere bomen behouden kunnen blijven. Afgelopen juli heeft  PC Vastgoed twee aanvragen ingediend: één voor de omgevingsvergunning voor kappen en één voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van tien villa´s. Omdat in de aanvraag voor kappen gehouden is aan de afspraak van behoud van de bomengroep heeft de gemeente de vergunning afgegeven. Wanneer aan het toetsingskader in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) wordt voldaan, wordt er ook een vergunning verleend voor het bouwen van woningen. De vergunning ligt nog ter inzage. Mensen kunnen nog tot 10 september reageren. Vellinga denkt niet dat dit nog effect zal hebben en berust in de situatie. “We zijn nooit voor het villaplan geweest; zo wordt het dorp nog meer volgebouwd. We hebben gevraagd of de bomen gespaard kunnen worden. Dat blijkt niet te kunnen. Door alle commotie mogen er nu twee blijven staan. Alles is volgens de regels gegaan. De grote fout was dat er voor het voor het plan is gestemd. Hopelijk is dit het laatste stukje groen dat verdwijnt. Anders wordt Paterswolde onderdeel van het stedelijke Eelderwolde en Ter Borch.”