De sporthallen mogen maandag weer open. Ook Groote Veen laat sporters weer toe. Uiteraard gelden overal wel voorwaarden. Alle gemeenten moeten de richtlijnen van het RIVM, de sportbonden en sportkoepel NOC*NSF. volgen.

Sportkoepel NOC*NSF heeft een protocol geschreven betreft de heropening. Hierin staan regels over de hygiëne, maar ook dat er een goed ventilatiesysteem moet zijn in een hal. De sporters moeten in de accommodaties onder meer zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden. Dat geldt vooral voor de momenten voor en na de training. Tijdens het sporten mag die maatregel losgelaten worden. Verder zijn er looproutes aangebracht en gemeenten zorgen voor desinfectie en schoonmaakmiddelen. In het protocol van NOC*NSF staat ook dat elke vereniging een eigen corona-coördinator moet aanstellen. Deze persoon moet toezien dat de regels worden nageleefd, ook is hij of zij het aanspreekpunt binnen de vereniging over corona-zaken. In de gemeente Tynaarlo zullen BOA’s en sporthalbeheerders toezien op naleving van de regels.