De gemeente Tynaarlo zal komend jaar nieuwe subsidieaanvragen kritisch bekijken. De gemeente moet voorzichtiger zijn met geld uitgeven vanwege een dreigend begrotingstekort, dat kan oplopen tot 3 miljoen euro. 

Het tekort in de gemeente werd al meerdere keren aangegeven en de gemeenteraad maakt zich daarover zorgen. Bij de presentatie van de jaarrekening van 2019 en bij de perspectievennota 2021 waarschuwde wethouder financiën Hans de Graaf voor de tekorten. Die worden onder andere veroorzaakt door de grote kostenposten in het sociaal domein (jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning). Het college van B&W werkt daarom aan inzicht en overzicht om gerichte keuzes te kunnen maken voor de aanstaande begroting.