Voor het jubileumcorsoboek is Homan Bonder op zoek naar foto’s  (het liefst in kleur) van de versierde tuinen, straatverlichting en objecten in het dorp.

Bijvoorbeeld bij de oude melkfabriek, waar een groot bollenveld tegen de voorgevel was gemaakt van wel ongeveer 10 bij 5 meter,  of de jaarlijkse reclameobjecten van het waterbedrijf. Ook had voormalig hotel de Klok jaarlijks mooie objecten, zoals onder andere  ‘Manneke Pis’ of de verlichte afbeelding van wielrenner Henk Nijdam die een tuin sierde aan de Hooiweg. Ook bekend is dat er bij het oude gemeentehuis ieder jaar mooie verlichte ornamenten stonden en verlichte etalages van de winkels. Wie herinnert zich dit allemaal en heeft fotomateriaal hiervan?  Graag bericht aan  homanbonder@home.nl of 050-3095214.

Archieffoto uit 1975