Meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de Hoofdweg. Dat is het voorstel van het college. 
“De Hoofdweg is en blijft een 50 kilometerweg, maar fietsers en voetgangers krijgen meer veilige ruimte”, zegt wethouder Hanneke Wiersema. Het fietspad wordt verhoogd en er komen op enkele plekken oversteekplaatsen, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken. De rijbaan wordt optisch versmald, waardoor hardrijders worden ontmoedigd. Dat betekent ook voor aanwonenden een veiliger situatie. Verder is er een gebrek aan parkeerruimte aan de Hoofdweg. Auto’s staan nu op het fietspad of de weg. De gemeente onderzoekt of er op enkele plekken aan de Hoofdweg en in de zijstraten extra parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden. Ook wordt er rekening gehouden met een toekomstige busroute over de Hoofdweg. In het ontwerp wordt daarom ruimte gemaakt voor bushaltes langs de weg. Dit doet de gemeente in overleg met het OV-Bureau Groningen Drenthe. Het OV-bureau kijkt ook of het Martini Ziekenhuis meegenomen kan worden in de route. Om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te waarborgen worden er zes eiken gekapt. Dit omdat de weg te smal is. Ter compensatie worden er nieuwe bomen geplant aan de Burgemeester Legroweg en in overleg met aanwonenden van de Hoofdweg in de eigen voortuin. Hiermee wil het college het groene karakter van de weg extra benadrukken. De kosten hiervan komen op zo’n 35.000 euro exclusief BTW uit.
Bewoners van de Hoofdweg in Eelde lieten eerder al weten het niet eens te zijn met de plannen van de gemeente. Tientallen bewoners verenigden zich in een Actiegroep Herinrichting Hoofdweg. De actiegroep vreest dat er harder gereden wordt. Na het zomerreces worden de plannen voor de Hoofdweg in de gemeenteraad besproken. Vervolgens organiseert de gemeente een informatieavond met de direct aanwonenden over het ontwerp, mits de coronamaatregelen het toelaten. Tijdens de avond wordt het ontwerp opnieuw gepresenteerd en gaat de gemeente met inwoners in gesprek over maatwerk op hun eigen erf en de eventuele particuliere herplant per tuin. De gemeente hoopt nog voor het einde van het jaar het project te kunnen aanbesteden.