De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft zich per brief bij gemeente Assen gemeld als kandidaatkoper voor de aandelen in de luchthaven. Doel van de club is om als aandeelhouder ‘de ontwikkeling van het vliegveld meer in harmonie met de omgeving te brengen’.

Het is opmerkelijk, VOLE strijdt al jaren tegen de regionale luchthaven. Want de activiteiten daar, zijn volgens de bewonersclub ‘al jaren niet in harmonie met de omgeving’. In de brief aan Assen benadrukt VOLE dat ze ‘niet tegen de luchthaven is’.  VOLE vindt dat de luchthaven zich moet ontwikkelen in harmonie met haar omgeving. Bij deze doelstelling past het verwerven van de aandelen in GAE. Ook zegt VOLE te beschikken over een uitgebreid netwerk van ervaren adviseurs, zoals economen, juristen, milieukundigen, planologen en bestuurskundigen. “Daarmee kunnen we bijdragen aan het oplossen van de ontstane situatie rond de luchthaven.” Daarmee doelt VOLE op het verdwijnen van rechtstreekse vliegverbindingen, zoals de zogenoemde hubs naar Kopenhagen en München, waardoor de basis onder een investeringsplan van 46 miljoen op losse schroeven is komen te staan. VOLE ziet twee toekomstscenario’s: een nieuwe businesscase, die moet zorgen voor ‘een duurzame rol van het vliegveld in de noordelijke samenleving en economie’. Het tweede scenario is volgens VOLE liquidatie van de luchthaven. “Een onvermijdelijke conclusie wegens aanhoudende exploitatietekorten”, aldus VOLE. Of VOLE de aandelen daadwerkelijk kan overnemen is de vraag. De regels schrijven namelijk voor dat vrijkomende aandelen in Groningen Airport Eelde eerst aan de andere zittende aandeelhouders aangeboden moeten worden.