Na de start in februari van dit jaar hebben inmiddels 105 mensen uit onze gemeente zich als belangstellende gemeld bij de Landelijke Stichting Knarrenhof. Dat is al een mooi resultaat en maakt de behoefte aan het ontwikkelen en vormgeven  van het plan duidelijk zichtbaar.

Onze gemeenteraad heeft “het onderwerp seniorenwoningen” op 26 mei uitvoerig besproken. In een brief aan de Initiatiefgroep laat het college van B&W weten het beeld te herkennen dat de vraag naar levensloopbestendige woningen groeit. Dit blijkt ook uit het door de gemeente uitgevoerde woononderzoek. Ook hebben in het verleden al meerdere keren gesprekken plaatsgevonden met de Landelijke Stichting Knarrenhof. Nog voor 1 juli zal de gemeente Tynaarlo een nader uitgewerkte visie bekend maken bij de Initiatiefgroep. Er zit vaart in, dat is duidelijk. De noodzaak wordt zichtbaar, blijkt uit onderzoek en beleidsplannen van de Landelijke Overheid en de interesse onder de bevolking groeit. Het praten en denken over wonen in een Knarrenhof begint te leven en wordt breed gedeeld. Dit woon-leefconcept gestoeld op ontmoeting, gezamenlijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid zou de steeds toenemende vraag naar zorg best eens gunstig kunnen beïnvloeden ………
De maatschappelijke betrokkenheid die Henk Middendorp, CDA-voorzitter, laat zien in Dorpsklanken van 17 juni is hartverwarmend en stimulerend. Het samen werken aan en wonen in een plan waarin jongere ouderen en oudere jongeren wonen, dat is voor mensen gezond makend.

Knarrenhof……waar?

In ons overleg met de Landelijke Stichting zei projectleider Ruben Beens kortgeleden: “Jullie moeten nu duidelijk je wens aangeven. Op welke locatie in Eelde-Paterswolde willen jullie graag bouwen en wonen!” Het terrein van de oude Bladergroenschool staat bovenaan de lijst en heeft onze grote voorkeur. Dit terrein en de plaats passen goed bij de gewenste voorzieningen voor de bewoners van een Knarrenhof; centraal in het dorp gelegen met goede afstanden naar de winkels en een goede aansluiting op het openbaar vervoer.

Samenwerking

Naast de grote belangstelling uit het dorp Eelde-Paterswolde, komen er ook steeds meer opgaven binnen uit Zuidlaren en Vries. Er wordt gewerkt om ook een Initiatiefgroep in Zuidlaren van de grond te krijgen. Er heeft zich al iemand aangemeld die de motor in Zuidlaren wil zijn. Inmiddels is er sprake van uitstekende samenwerking met de Landelijke Stichting Knarrenhof voor het gehele projectplan; een ervaren partner waarmee we verdere stappen gaan maken als het gaat om planvorming, investeringen, bouwkundige en uitvoerende taken. Samenwerking is de bodem waarop gebouwd en gewoond gaat worden. Zodra we als Initiatiefgroep meer weten over de locatie in Eelde-Paterswolde, zullen we dat bekend maken.  Belangstellenden krijgen regelmatig een nieuwsbrief en we verwachten dat we in september een informatiebijeenkomst kunnen organiseren waar alle betrokkenen aan meewerken.

Verdere informatie over Knarrenhof is te vinden op de site www.knarrenhof.nl  Belangstellenden kunnen zich melden op de mail: sla.bo.j8@gmail.com