Op de voorlopig laatste persconferentie over de coronacrisis heeft het kabinet nieuwe versoepelingen bekendgemaakt. Die versoepelingen gaan verder dan verwacht. En dat komt volgens premier Rutte omdat we ons goed aan de regels hebben gehouden. Door afstand meer ruimte was de strekking van het verhaal. De anderhalve meter werd constant benadrukt.

Er geldt vanaf 1 juli geen limiet voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, als iedereen anderhalve meter afstand kan houden en er vooraf wordt gereserveerd. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers binnen, 250 buiten. Daarmee zijn evenementen als kermissen vanaf 1 juli weer mogelijk. Grotere evenementen laten vanwege vergunningsaanvragen langer op zich wachten: Rutte verwacht dat die half augustus weer kunnen worden gehouden. Onder bijeenkomsten vallen naast evenementen ook bezoek aan de horeca, theaters en bioscopen, maar ook aan gebedshuizen. Ook verjaardagen, buurtfeestjes, bruiloften en uitvaarten horen erbij. In kerken en bij zanggroepen kan wel worden gezongen; het RIVM komt daarover met een richtlijn. Afstand houden blijft dus de norm. Horecabedrijven mogen buiten wel ‘kuchschermen’ plaatsen, om mensen van verschillende huishoudens toch dichter bij elkaar te laten zitten.
Het openbaar vervoer is er vanaf 1 juli ook weer voor niet-noodzakelijke reizen. In de bussen, trams, metro’s en treinen kunnen bovendien alle zitplaatsen worden gebruikt. Nu is dat nog maar 40 procent. Mondkapjes blijven verplicht. Reizigers wordt gevraagd om drukte te vermijden en zo veel mogelijk buiten de spits te reizen. Studenten zijn wel weer welkom in de spits, maar er worden nog apart afspraken gemaakt over aangepaste lestijden zodat dat niet altijd hoeft. Taxi’s en touringcarbedrijven mogen weer met volle voertuigen gaan rijden. Een mondkapje is verplicht; verder moet vooraf een gezondheidscheck worden gedaan. Voor de regels in een auto geldt: iedere bestuurder mag straks weer iemand uit een ander huishouden meenemen. Bij het carpoolen geldt geen mondkapjesplicht, wel wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. Er komt geen bovengrens voor hoeveel mensen straks in een auto mogen.
Voor sporters komen er op 1 juli veel versoepelingen. Sportscholen gaan weer open (was op 1 september gepland) en alle binnen- en buitensporten zijn weer toegestaan. Bij contactsporten zoals voetbal hoeft geen afstand te worden gehouden. Behalve de sportscholen gaan ook sauna’s en casino’s volgende week open. Discotheken blijven voorlopig dicht; begin september kijkt het kabinet daar opnieuw naar. Ook sportkantines gaan weer open. Daar moet wel afstand worden gehouden, net als in de kleedruimtes. Dat geldt overigens alleen voor volwassenen. Voor jongeren tot 18 jaar is afstand houden niet verplicht.
Na de zomervakantie gaan alle middelbare scholen weer helemaal open. Nu krijgen leerlingen nog maar beperkt les op school; straks zijn ze weer vijf dagen per week welkom. Leerlingen hoeven dan onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden; wel moeten ze dat doen tot hun docenten. Voorwaarde daarvoor is wel dat het coronavirus voor die tijd niet oplaait. Ook moeten scholen hygiënemaatregelen treffen. In het volgende studiejaar mag er ook weer meer op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Dat is ingewikkelder dan op basis- en middelbare scholen, omdat studenten wel anderhalve meter afstand tot iedereen moeten bewaren.