De gemeente Tynaarlo is aangesloten bij ‘Operatie Steenbreek’. Doel van deze operatie is om samen met andere gemeenten, waterschappen en provincies onnodige verharding in privé- en openbare ruimte te vervangen door een diversiteit aan groen. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Groen in plaats van stenen in de tuin heeft in ieder geval voordelen: het water kan weer in de bodem zakken en de temperatuur wordt getemperd. Verder wordt genoemd: fijnstof die wordt afgevangen, terwijl insecten en andere diersoorten meer leefgebied krijgen. Vorige week deed de gemeente een oproep aan inwoners om tips te delen voor een groene tuin. Dit leverde al de nodige reacties op. Kijk voor meer informatie op www.operatiesteenbreek.nl.