De gemeente Tynaarlo moet voorzichtig zijn met investeringen omdat ze nog tekorten zal moeten wegwerken. Dat blijkt uit de perspectievennota voor 2021, die wethouder Hans de Graaf heeft gepresenteerd.

Tynaarlo kampt met stijgende kosten voor jeugdzorg en wmo. In 2017 had Tynaarlo nog een tekort van 1,5 miljoen op de jeugdzorg. Vorig jaar is dat opgelopen tot 3,4 miljoen. Afgelopen jaren kon het tekort opgelost worden met geld van de spaarrekening en met de opbrengst van grondverkoop in wijken als Ter Borch en Groote Veen. “Maar op de lange termijn kunnen we ons dit niet meer veroorloven. We moeten moeilijke keuzes maken om financieel gezond te blijven”, waarschuwt De Graaf. Om de zorgkosten onder controle te krijgen, wordt kritisch gekeken naar de manier waarop alles geregeld is. Inwoners blijven de zorg krijgen die ze nodig hebben, belooft De Graaf, “maar het moet betaalbaar blijven.” De gemeente wil meer inzetten op preventie en participatie. Op deze manier wordt voorkomen dat inwoners onnodig in aanraking komen met langdurige zorg. Maar volgens De Graaf duurt het even voordat het allemaal financieel effect heeft. Daarom is het geld, bedoeld voor nieuwe plannen, eerst nodig om de tekorten op de zorg te dekken. Daarnaast zijn er meer financiële onzekerheden. Het is nog onduidelijk welk bedrag de gemeente van het rijk uit het gemeentefonds krijgt. En ook de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet helder. De Graaf kiest daarom voor ‘een behouden koers’. Wel blijft de gemeente investeren in projecten die al langer op stapel staan, zoals centrumontwikkeling Zuidlaren, woningbouw op terrein van het  vroegere Prins Bernhardhoeve, en aanpak van de scholen en sportaccommodaties. Ook verwacht de gemeente dat begin volgend jaar de eerste kavels van Vries-Zuid in de verkoop kunnen.