Zuidlaren wil het dorp aankleden met bloembakken. Om het dorp gezelliger en aantrekkelijker te maken. Daarmee loopt het vooruit in het project van verfraaien van centra in de kernen van gemeente Tynaarlo.

In 2017 werd toegezegd de dorpskernen van Zuidlaren, Vries en Eelde een impuls te geven. Er is 250.000 euro uitgetrokken door de gemeente Tynaarlo om deze dorpskernen te verfraaien. De grote vraag is hoe het nu met dit project staat. De ondernemersvereniging VOZ van Zuidlaren wil dat er wordt gekeken of een klein deel van dit bedrag uitgegeven kan worden om Zuidlaren nu al wat aantrekkelijker te maken. Inmiddels heeft het CDA vragen gesteld aan het college van B&W. ‘Waarom kan er in Zuidlaren niet geïnvesteerd worden vanuit het project ‘Bruisende kernen’, is één van hun vragen. De partij is benieuwd wat de stand van zaken is en wat de uitkomst is van de geopperde initiatieven. Bloemencorso Eelde heeft al in een vroeg stadium gevraagd voor lantaarnpalen met haken waar bloembakken aan gehangen kunnen worden, maar kreeg nul op het rekest.