De gemeente Tynaarlo heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van ruim vijf miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die het College van B&W heeft gepresenteerd.

Toch is dit resultaat minder rooskleurig dan de getallen doen vermoeden, waarschuwt wethouder Hans de Graaf. In oktober 2019 koerste Tynaarlo af op een tekort van ruim 3 miljoen euro, vooral vanwege de stijgende kosten voor zorg en ondersteuning.
“We hebben in Tynaarlo relatief veel inkomsten uit grondexploitaties. Maar we moeten ons wel beseffen dat deze inkomsten eindig zijn, want wijken als Ter Borch en Groote Veen zijn bijna klaar. De tekorten in het sociaal domein hebben een structureel karakter. De overschrijdingen in de zorg kunnen we ons niet blijven veroorloven.” Binnenkort spreekt de gemeenteraad over hoe zij de komende vier jaren de zorg en ondersteuning aan inwoners wil organiseren.
“We hebben in 2019 een aantal ontwikkelingen in gang gezet, die de komende tijd verder vorm en inhoud krijgen”, blikt De Graaf vooruit. “We staan voor een uitdagende periode. We zijn financieel gezond. Om dat ook op de lange termijn zo te houden moeten we een aantal moeilijke keuzes maken. Ik ben ervan overtuigd dat we daar samen met gemeenteraad en inwoners op een goede manier in zullen slagen.”