Volgens de partij zitten de scholen krap in hun jasje, omdat jarenlang krappe bouwnormen zijn gehanteerd. “Dit is landelijk beleid, waarvan we nu de wrange vruchten proeven”, schrijft Leefbaar Tynaarlo aan het college van B & W. Nu de scholen kinderen van ouders met een cruciaal beroep moeten blijven opvangen én weer les moeten gaan geven, moet de gemeente bijspringen, staat in de brief van de partij. Het gemeentebestuur moet daarom ‘creatief meedenken’ met de schoolbesturen. “Wees ruimhartig in het toekennen van extra ruimte voor opvang en onderwijs in nabijgelegen op dit moment (deels) leegstaande gemeentelijke locaties zoals gemeentehuizen, kantines en dorpshuizen”, is het pleidooi van Leefbaar Tynaarlo. Daarbij kijkt de partij ook naar het voortgezet onderwijs. “Een suggestie van onze kant is om daarom ook vroegtijdig te overleggen met het Harens Lyceum over de locatie in Zuidlaren, die als gevolg van deze crisis mogelijk een rol kan spelen in het huisvesten van onderwijs in deze nieuwe werkelijkheid.” De school in Zuidlaren sloot na vorig schooljaar de deuren, omdat er te wenig leerlingen waren.

Bron: RTVDrenthe