De voorbereiding draaide op volle toeren toen bleek dat het evenement niet door kon gaan door alle maatregelen om het coronavirus in te perken. Gelukkig staat er geen jaartal op de medailles zodat ze het volgend jaar gebruikt kunnen worden. Voorzitter Coen Hofstee: “Een week nadat de maatregelen waren afgekondigd hebben we gezegd: dit gaat hem niet worden. Zeker de laatste avond als je zo’n 3 á 4 duizend man op de been hebt.”

Er is wel over nagedacht of de avondvierdaagse in september gelopen kon worden. Maar omdat toen nog niet duidelijk was of het corso door zou gaan en een corso en een avondvierdaagse samen te veel zou zijn, heeft men besloten dit jaar de wandelingen niet door te laten gaan. In mei 2021 zal hopelijk de AW4D (avondwandelvierdaagse) wel voor de 40ste keer van start gaan. We spraken met twee leden van het bestuur van de avondvierdaagse, voorzitter Coen Hofstee en bestuurslid Yvon Struik. Yvon Struik was van 2002 tot 2015 voorzitter, Coen Hofstee heeft het in 2016 van haar overgenomen.

In 1979 werd de eerste avondwandelvierdaagse (AW4D)gehouden in Eelde-Paterswolde. De organisatie was toen in handen van SV Actief, afdeling Sportieve Recreatie. Jan Jacob Boer en Sieb Faber waren de drijvende krachten. In 1986 was de laatste AW4D onder de vlag van SV Actief. In 1987 is geen tocht georganiseerd. In 1988 wordt de tocht nieuw leven ingeblazen door Sale Buring die toen in de ouderraad zat van de Centrumschool te Paterswolde. Een jaar later, in 1990, werd de tocht georganiseerd door de werkgroep Sport van bovengenoemde school en komt ook Janny Udding in de organisatie. Vanaf 1999 nam de Stichting Avondwandelvierdaagse Eelde/Paterswolde de organisatie over van de werkgroep. De samenwerking met de Centrumschool bleef bestaan. In 2018 zijn door het (on-)weer maar 2 dagen gelopen (maandag en woensdag). Jaarlijks doen ruim 1500 deelnemers mee aan de AW4D en er wordt meer dan 20.000 km gelopen. Sinds 2016 is de Centrumschool opgegaan in OBS de Veenvlinder, samen met de Daltonschool (voorheen Eelderschool). De stichting AW4D werkt samen met alle coördinatoren van de volgende scholen om het evenement tot een succes te maken: OBS de Veenvlinder, CBS De Rietzanger, OBS Ter Borch, CBS Menso Altingschool, OBS De Westerburcht, GBS De Triangel, KBO Mariaschool en OBS De Duinstee.
Coen Hofstee heeft zelf de avondvierdaagse nooit meegelopen. Coen: “ Rond 79-80 was ik net van de basisschool af. Ik heb dus nooit meegelopen.” Yvon Struik heeft vroeger in haar woonplaats wel de avondvierdaagse gelopen. Dat was in Schildwolde. “Vroeger moest je handje aan handje lopen. Vanuit de gymnastiekvereniging en vanuit school.” In 1984 hebben ze voor het eerst een boekje voor de avondvierdaagse uitgebracht, daarvoor hebben ze het zonder gedaan. De deelname is vrij groot, met name op de slotdag. Er is een stijgende lijn in het aantal deelnemers met een inzakking na 2001. In dat jaar brak mond- en klauwzeer uit, en de vierdaagse kon toen niet gelopen worden, in verband met het risico van verdere verspreiding van de ziekte door de wandelaars. Coen: ”Dat was omdat je door agrarisch gebied liep. Je zou de ziektekiemen of virus kunnen meenemen.” Yvon: ”We mochten niet langs Schelfhorst. Toen zeiden we dat wordt hem gewoon niet. Het werd ook afgeraden door de gemeente.” Vorig jaar waren er 1539 lopers. Yvon: “Dat zijn de betalende lopers, je hebt nog veel meer mensen, de begeleiders. Dit jaar zouden er meer scholen meedoen. Uit Yde en Groningen-Zuid, de gereformeerde basisschool de Triangel. Voor die laatste is het prettig om in een landelijke omgeving te lopen en niet door de stad. Ook lopen er mensen individueel mee. Een aantal dames loopt in voorbereiding op de Nijmeegse vierdaagse.” Verenigingen doen niet mee. Coen: “Iedereen loopt al met de school mee, dus hoeft het niet via de vereniging”. In totaal zijn er ongeveer 70 vrijwilligers die het evenement mogelijk maken. Yvon: “We hebben veel leerlingen van de Montessorischool uit Groningen die doen dit als maatschappelijke stage.” Het bestuur van de avondvierdaagse bestaat uit 7 personen. Eén keer per maand wordt er vergaderd.

Sinds 2014 wordt er gestart bij zwembad Lemferdinge. Daarvoor bij de centrumschool. De organisatie van de avondvierdaagse had nog een bevrijdingsmarathon als onderdeel van 75-jaar bevrijding georganiseerd, die ook niet doorgegaan is. De lijnen van de organisatie zijn kort. Het kan het volgend jaar zo weer opgepakt worden. Voor de groepen 8 die voor de laatste keer zouden meelopen, is het zuur dat het niet doorgaat. Coen: “Misschien moeten we daar wat extra voor doen zodat ze alsnog mee kunnen lopen. Een reünie van maken, we gaan er naar kijken.” Er zijn bij de avondvierdaagse nooit uitvallers. Yvon: “Er valt natuurlijk wel eens iemand, of iemand heeft een blaar.” Of er meegelopen is of niet als er betaald is krijgt men een medaille. Coen: “Ik denk dat 99 % gewoon loopt. We gaan voor die ene procent geen techniek met polsbandjes invoeren.” Het meelopen met de avondvierdaagse is een groeps gebeuren. Coen: “We hebben hier een prachtige omgeving waar we kunnen lopen, dat is ook de reden dat de groepen uit Groningen en Yde meedoen.” De routes worden sinds 2016 bedacht door Tom van der Velde. Hij loopt de routes eerst zelf.