De basisschoolkinderen mogen na de meivakantie weer naar school. Het wordt nog een heel georganiseer omdat het in gedeelten moet. Meester Gijs de Groot, onderwijzer van groep 7 en 8 van basisschool De Rietzanger in Eelderwolde, verheugt zich in ieder geval op het weerzien met zijn leerlingen.

 Hij noemt het een goede zaak dat kinderen weer naar school kunnen, zeker kwetsbare leerlingen die thuis in een onveilige situatie zitten. “Toch is het wel verwonderlijk dat de 1,5 meter-regel nu alsnog ineens opzij wordt geschoven als ‘niet realistisch’ voor kinderen. Dat hadden wij ze weken geleden ook wel kunnen vertellen vóórdat daar onderzoek naar werd ingesteld. Dat is nog niet afgerond, maar het besluit wordt nu al wel genomen.’’
,,RIVM en het kabinet stellen alleen dat het risico ‘beheersbaar’ is en kijken daarvoor de komende tijd naar de ervaringen in Scandinavie. Zonder die anderhalve meter wordt het wel werkbaarder in de klas, maar of het ook veilig is staat niet vast. Het lijkt dat dat aspect nu wordt losgelaten om die scholen maar te laten draaien. Tegelijkertijd moet die anderhalve meter afstand wel tussen leerkracht en leerlingen worden gehandhaafd. Dat wordt nog een hele uitdaging. Het kabinet legt nog veel keuzes neer bij de schoolbesturen. ‘Halve’ groepen: hoe moet dat in de praktijk? Het maakt nogal verschil of je een klas hebt van dertig leerlingen op 40 vierkante meter of van achttien op 50 vierkante meter. Op zulke basale vragen had Rutte meer kaders kunnen geven: je wilt niet dat er enorme verschillen tussen scholen ontstaan.’’
Bron: Dagblad van het Noorden