„Misschien moeten wij vanwege de coronacrisis nadenken over een extra onderwijsjaar. Op alle niveau’s. 2019-2020 wordt 2020-2021. Lost veel problemen op!”, schreef de voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Jouke de Vries, onlangs op Twitter.

Het sluiten van de gebouwen komt hard aan. Leerlingen en docenten zitten thuis, niet alle examens en tentamens kunnen afgenomen worden en de voorbereiding van het nieuwe jaar loopt flinke vertraging op. Een extra studiejaar zou wat dat betreft soelaas bieden. Wat de beste oplossing is, houdt de onderwijsgemeenschap bezig. De gebouwen gaan tot 1 juni in elk geval niet open en het is nog maar de vraag of dit daarna wel kan. Tegen die tijd zit je al bijna middenin wat normaal gesproken de zomervakantie is. Op het idee kwamen veel reacties, variërend van „heel verstandig” tot „één verloren en nutteloos jaar is wel voldoende”. Wim van de Pol, voorzitter van het bestuur van ROC Noorderpoort, opperde om het school- of studiejaar gelijk te laten lopen met de jaarkalender, waardoor de leerlingen meer studeerbare weken krijgen. Volgens collega-bestuurder Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen is het goed om na te denken over de gevolgen die de coronamaatregelen hebben voor het onderwijs. „Jouke de Vries komt met een interessant idee. Een onderwijsjaar erbij zou voor sommige studenten een uitkomst zijn, maar voor anderen ook weer niet. Daar moet je dan maatwerk in kunnen leveren”, aldus Pijlman. Casper Albers, adjunct-hoogleraar bij de RUG en lid van de personeelsfractie, merkt op dat het onderwijs de laatste weken wel gewoon doorgaat. „Als we in juni weer verder kunnen, dan hebben we drie maanden gehad waarin het anders ging. Niet dat alles stilstond; het ging alleen wat minder efficiënt. Het is goed om hierover na te denken, maar nog te vroeg voor beslissingen.” Studenten zien de (financiële) bui al hangen. Een langer studiejaar zou betekenen dat ze meer collegegeld betalen voor hetzelfde aantal studiepunten en dat ze extra geld moeten lenen. RUG-student en lid van studentenbeweging DAG Manuel Reyes denkt dat het idee van De Vries nog niet zo serieus is, ‘dat we ons daar al zorgen om moeten gaan maken’. Maar, zegt hij, De Vries praat regelmatig met de beleidsmakers bij het ministerie. „En als iemand bij het ministerie dit plan overweegt, dan hoop ik dat ze zich realiseren dat ze, als ze niet voorzichtig zijn, een grote financiële druk op studenten leggen”, aldus Reyes.

Bron: Dagblad van het Noorden