Het Eelder Bloemencorso gaat dit jaar niet door!  Het bestuur heeft na spoedberaad gisteren vandaag de knoop doorgehakt. Alles heeft te maken het de door de Rijksoverheid bekendmaking dat alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni opgeschort zullen worden. Het bestuur van Stichting Bloemencorso Eelde heeft de moeilijke beslissing moeten nemen om het Bloemencorso Eelde 2020 definitief af te gelasten.

De allerbelangrijkste reden hiervoor is de gezondheid van de vrijwilligers. Ook het bestuur vindt het onverantwoord om op welke manier dan ook, voor juni bij elkaar te komen. Daarbij is het onzeker of na 1 juni het wel mogelijk is om met meerdere mensen bij elkaar te komen. Het bestuur wil de vrijwilligers niet in een risicovolle positie brengen en hoopt dat dit besluit bijdraagt, zodat eenieder de komende periode gezond doorkomt. In deze zware tijd is het moeilijk om op een veilige manier alle voorbereidingen te treffen, terwijl het nog onzeker was of het evenement door kon gaan. Het Bloemencorso is afhankelijk van veel verschillende leveranciers en samenwerkingen. Ondanks de geweldige inzet van de vrijwilligers  is het een haast onmogelijke taak om in de dan nog resterende tijd een wagen te bouwen. Wat ook meespeelt is dat zowel voor de wijken als voor de algehele organisatie een groot deel van de benodigde inkomsten afhankelijk is van vrienden en sponsoren. Het bestuur vindt het ongepast om in deze zware tijden, een beroep te doen op de vrienden en sponsoren. Door de enorme kosten die de organisatie maar ook de wijken voorafgaand aan het Bloemencorso moeten maken en daarnaast de onzekerheid over de inkomsten, is het financieel onverantwoord om als Stichting de voorbereidingen hiervoor op te zetten. Het meest wijselijke besluit is dan ook om dit jaar de kosten te minimaliseren. De Corso loterij vindt wel doorgang! Deze inkomsten zijn belangrijk voor de Stichting om daarmee de doorlopende kosten voor 2020 te kunnen compenseren. De trekkingen zullen op de afgesproken data bij de notaris plaatsvinden en via de website en Facebook bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking zal in een andere, nog te bepalen vorm plaatsvinden. Het bestuur noemt het niet doorgaan een enorme teleurstelling. Op dit moment wacht het bestuur verdere berichtgeving van de Rijksoverheid en de gemeente af. Er wordt nog hard nagedacht over de mogelijkheden voor een gepast alternatief. Zodra er meer bekend is zullen wij jullie hierover informeren.