De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. Slob gaf vlak voor de middag in een speciale persconferentie tekst en uitleg.

Het besluit is genomen doordat de praktijkexamens in het VMBO al op 30 maart zouden beginnen. Het besluit volgt op de aangescherpte coronamaatregelen. Het eindcijfer gaat op basis van het schoolexamen. De schoolexamens zijn de toetsen, de zogeheten Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Normaal tellen ze voor de helft mee voor het centrale examen. Slob benadrukte dat een diploma zonder centraal examen een volwaardig diploma richting vervolgonderwijs is. Daarover zijn afspraken gemaakt met het vervolgonderwijs. Voor 6 juni moeten de schoolexamens worden afgerond, daarna is er tijd voor herkansing. Ook praktische en digitale examens in het vmbo komen te vervallen, net als examens in het volwassenenonderwijs. De staatsexamens, bijvoorbeeld voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, gaan vooralsnog wel door. Die starten half juni.