In verband met het Coronavirus komt er dit jaar geen eindtoets voor leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs. Dit heeft Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, bekendgemaakt.

Reden is dat de leraren het te druk met de opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen en met het organiseren van onderwijs voor kinderen die thuiszitten. Slob zegt erg veel bewondering te hebben voor de leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. “Dat heeft nu prioriteit voor scholen”, aldus Slob. Het schooladvies dat de leerlingen de afgelopen tijd hebben gekregen, bepaalt zoals altijd naar welke middelbare school de kinderen straks gaan. Het ministerie van Onderwijs maakte bekend dat de schoolexamens voor middelbare scholieren de komende tijd wel doorgaan. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten alle leerlingen die meedoen en docenten die toezicht houden volledig klachtenvrij zijn.