Na 28 jaar is er een einde gekomen aan Vogelwacht Eelde e.o.. Tijdens de algemene ledenvergadering bij Kijkboerderij ‘t Hoogeveld heeft het bestuur deze beslissing genomen. De leden stemden in met het noodgedwongen voorstel.
De vereniging is opgericht in 1992. Het beschermen van weidevogels (in een gebied van 500 hectare, globaal van Hoogkerk tot Tynaarlo) werd enthousiast gedaan door de leden. De resultaten van het aantal broedparen waren aanvankelijk goed. Maar volgens voorzitter Harry Douwes werden de activiteiten niet beleidsmatig ondersteund door overheden en met de intensivering van de landbouw kwam er een omslag in de broedresultaten van de weidevogels. Douwes wijst ook op organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer die gebieden hebben aangekocht, maar niet beheerd, waardoor verruiging ontstond en het broedgebied van weidevogels vrijwel verdwenen is. Een andere oorzaak is volgens Douwes de toename van predatoren als vossen, kraaien, ooievaars, roofvogels en ook katten. Dit alles stimuleerde leden niet. Het aantal leden nam af. Pogingen om het ledenbestand te vergroten zijn mislukt. Potentiële nieuwe leden haakten af, enkele leden overleden, waaronder Geert Hartlief, die in 1992 aan de wieg stond van de vereniging “Op termijn zien we geen verbetering voor weidevogels in het natuurbeleid van de landelijke en provinciale overheid. Dit heeft ons als bestuur unaniem doen besluiten om aan de leden voor te stellen de vereniging op te heffen.”, sprak Douwes met enige emotie in zijn stem. Het resterende geld wordt geschonken aan het Drents Landschapsbeheer, die de vereniging altijd steunde. Tijdens de korte vergadering keken bestuur en leden nog even terug. Sierd Bron gaf de cijfers weer, van Watersnip, Leeuwerik, Scholekster, Tureluur, Grutto, Kievit, vanaf 2008. In dit jaar ging het nog goed met de weidevogels: in totaal bijna 1000 broedpaartjes, in 2019 bijna nul. “Ondanks boeren die ons gesteund hebben. Maar stikstof is ook één van de boosdoeners.”, voegt Bron eraan toe. Tijdens de rondvraag wees één van de leden nogmaals met een beschuldigende vinger naar Natuurmonumenten. “Na de herinrichting van het gebied zou er weidegrond voor terugkomen en bemest. Ik heb het niet gezien.” Het is niet overal kommer en kwel. Bij één van de leden, Koolman, zijn 25 nesten gevonden. Maar de vrees is dat met de komst van schuurwoningen mensen er ook katten houden en die roven de nesten weer leeg. En is de cirkel weer rond. Hoewel de leden zeker doorgaan met hun hobby, Eelde is een vereniging armer.