Door de hevige regenbuien van de laatste tijd hebben veel plaatsen te maken met wateroverlast. Ook het natuurgebied De Onlanden staat voor een deel onder water.
Na de problemen met overstroming en andere vormen van wateroverlast in de laatste decennia van de 20e eeuw is men zich gaan bezinnen op een andere aanpak van waterbeheer. Natuurgebied De Onlanden werd ingericht als waterberging na het hoogwater van 1998. Door hevige regenval en het niet kunnen lozen stond het water in grote delen van Drenthe en vooral Groningen dreigend hoog. Dit gebied werd daarom aangewezen als opvanggebied van water. Om ‘droge voeten’ te garanderen kreeg waterberging De Onlanden beweegbare stuwen en werden de kades rondom lokaal opgehoogd. De maatregel was nodig om het gebied voor te bereiden op de verwachte stijging van de zeespiegel en periodes met extreme neerslag, zoals in 2011. Na tijden van droogte is zijn de weilanden weer overlopen. Het water komt tot dichtbij de weg. Ook het Eelderdiep aan de Horst is buiten de oevers getreden. Hoe dan ook, de waterberging doet nu precies waarvoor het bedoeld is: water opvangen. De watervogels in het natuurgebied zijn in hun nopjes. Door de voortdurende felle buien en harde wind is het voor fietsers wel afzien.