GroenLinks in Provinciale Staten wil dat als Groningen Airport Eelde geen natuurbeschermingsvergunning heeft de provincie gaat handhaven.

Gevolg is dat waarschijnlijk het aantal vluchten dan drastisch omlaag moet. Van 4400 per jaar naar 1900.

Op 23 september meldde TV-programma EenVandaag dat vijf Nederlandse vliegvelden, waaronder Groningen Airport Eelde, geen natuurbeschermingsvergunning hebben. Eerder werd al bekend dat Schiphol zo’n vergunning mist, waardoor honderdduizenden starts en landingen mogelijk illegaal zijn.

Ook hier gaat het om stikstof
Een natuurbeschermingsvergunning is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, dat schade toebrengt aan de gezondheid en de natuur. “Schattingen van het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland variëren van 6.700 tot 12.900 per jaar. Fijnstof en stikstofdioxide zijn de belangrijke veroorzakers hiervan” zegt GroenLinks-statenlid Ewoud Bos.

Bos vervolgt: “De uitstoot van stikstof is daarnaast een grote bedreiging voor de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden. Plantensoorten verdwijnen, waardoor het aantal vogels en insecten, die daarvan afhankelijk zijn, afneemt. De Gezondheidsraad vindt dan ook dat Nederland snel strengere regels voor een betere luchtkwaliteit moet invoeren.”

Geen uitzondering voor luchthavens
Waarom moeten kleinere vervuilers zicht houden aan allerlei uitstootregels en zouden grote vervuilers als luchthavens dat niet hoeven te doen, vraag Bos zich hardop af. Bos wil niet dat nu vanwege de stikstofdiscussie waardoor grote projecten on hold staan Groningen Airport Eelde door het ministerie gedoogd gaat worden en door kan gaan op de oude voet.

Ook MOB wil handhaving
Ook Mobilisation for the Environment (MOB) dat de hele stikstofproblematiek en de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof) met succes aanhangig maakte bij de Raad van State dient een handhavingsverzoek in bij de landelijke overheid. Naast Groningen Airport Eelde gaat het om Eindhoven Airport, Rotterdam/The Hague Airport, Lelystad en Maastricht Aachen Airport. Voor deze luchthavens geldt geen uitzondering op de vergunningsplicht en daarom moet de overheid overgaan tot handhaven van de regels vind MOB.

De milieuorganisatie berekende dat het aantal vliegbewegingen in ieder geval teruggebracht dient te worden tot het aantal dat op 7 december 2004 vloog. Dat betekent voor Eelde een teruggang van ongeveer 4400 naar 1900 vluchten per jaar.

Foto: Groningen Airport Eelde

Bron: RTVDrenthe