Leerlingen van basisscholen De Veenvlinder en de Mariaschool in Eelde kunnen toch allemaal door Skid Kinderopvang worden opgevangen in het nieuwe schoolgebouw. Stichting Baasis zei vorig schooljaar eenzijdig de samenwerking op met de kinderopvangorganisatie en koos voor een andere opvangorganisatie: Kids First. Nu blijkt dat dit niet zomaar kan.

Zowel inspecties van de GGD als een kort geding bij de rechter stelden Skid in haar gelijk, waardoor Stichting Baasis gedwongen is te blijven samenwerken met de kinderopvangorganisatie.

Wat was er aan de hand?
Stichting Baasis wil dit schooljaar inzetten op integrale kindcentra (ikc). Dat betekent dat kinderen opvang, onderwijs en buitenschoolse opvang in de school krijgen. SKID wist van deze plannen af, maar kon niet op korte termijn alles veranderen.

“We hadden al afgesproken dat we samen zouden toewerken naar integrale kindcentra, maar we hadden geen termijn afgesproken”, zei Sandra de Boer van Skid Kinderopvang hier eerder over. “Toen ons in maart werd gevraagd of we al vanaf komend schooljaar tot een integraal kindcentrum konden komen, was dat te kort dag.”

En dus besloot Stichting Baasis om een nieuwe kinderopvangorganisatie in de arm te nemen: Kids First. Dit gaf een lastige situatie, omdat ook een andere basisschool dit schooljaar zijn intrek neemt in het nieuwe schoolgebouw Groote Veen. En deze basisschool wil wél blijven samenwerken met Skid. Met andere woorden: er zouden straks twee kinderopvangorganisaties in hetzelfde schoolgebouw zitten.

‘Onacceptabele situatie’
Uit een inspectie van de GGD bleek al in juli dat met deze situatie nog geen positief advies kon worden gegeven. Dat groene licht is nodig om een registratienummer te krijgen, waarmee ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Uit de inspectie bleek dat niet altijd duidelijk is of de groepsleider van Kids First of van Skid verantwoordelijk is voor de kinderen.

Ook het college van burgemeester en wethouders schrijven de ontstane situatie onacceptabel te vinden. “Wij betreuren deze situatie ten zeerste en hechten er grote waarde aan dat er veilige en verantwoorde opvang is voor alle kinderen in onze gemeente.”

Dwangsom
Een uitspraak van de rechter gaf eind augustus de doorslag. De rechter oordeelde namelijk dat Stichting Baasis, van basisschool de Veenvlinder, de samenwerking met Skid binnen één dag moet hervatten en toegang moet verschaffen tot de school. Wanneer dit niet gebeurt kost dit Baasis dagelijks 250 euro, tot een maximum van vijfduizend euro.

In een brief naar de ouders en verzorgers van de leerlingen schrijven de schoolbesturen ‘in goede harmonie’ invulling te geven aan de BSO en peuteropvang. Kids First zal kinderen opvangen in de openbare basisschool De Westerburcht in Eelde. Skid blijft de opvang verzorgen in het schoolgebouw Groote Veen, voor zowel de Mariaschool als De Veenvlinder.

Het bestuur van zowel Skid als Stichting Baasis lieten weten te hebben gekozen voor een persstilte in het belang van kinderen en ouders.

Foto: pixabay.com

Bron: RTVDrenthe