In de gemeente Tynaarlo lopen zo’n honderd projecten of initiatieven het risico dat ze niet doorgaan, door de zogenoemde ‘stikstofuitspraak’.

Nieuwbouwprojecten en evenementen
Het gaat om nieuwbouwprojecten, zoals in Paterswolde-Noord en Ter Borch. Daarnaast kunnen grote evenementen zorgen voor een verhoging van stikstof, zoals het Bloemencorso en de Zuidlaardermarkt.

Voor de Zuidlaardermarkt is vlak na de uitspraak van de Raad van State een vergunning afgegeven. Of deze vergunning terecht is afgegeven, valt nu nog niet te toetsen. De gemeente gaat er echter vanuit dat het evenement gewoon door mag gaan. “We zitten midden in de voorbereidingen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo. De bekende paardenmarkt vindt elke derde dinsdag van oktober plaats.

Hoe zit het ook alweer?
Eind mei concludeerde de Raad van State dat Nederland te weinig doet om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Een teveel aan stikstof is schadelijk voor de natuur. Het ‘Programma Aanpak Stikstof’, de ‘PAS’, bestaat sinds 2015 en moest de uitstoot tegengaan. De Raad oordeelde dat het programma onvoldoende werkt.

In heel Drenthe inventariseren gemeenten al langere tijd wat de gevolgen van deze uitspraak zijn op hun projecten en initiatieven. De provincie laat eind september weten om hoeveel projecten het precies gaat. In augustus ging het om tientallen projecten. Een woordvoerder laat weten dat dit aantal snel oploopt.

Ook over grote projecten is veel onduidelijkheid, zoals het Transferium De Punt, de uitbreiding van de wijk Kloosterveen en de Toeristisch recreatieve Zone in Assen, en twee bedrijfsverplaatsingen.

Wat is het PAS?
In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. Economische activiteiten kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden, zoals het Drentsche Aa gebied waar Zuidlaren bij ligt. Sommige beschermde plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandigheden. Stikstof zorgt voor voedselrijkere grond, waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van plantensoorten achteruitgaat. Hierdoor werd er lange tijd vaak geen toestemming gegeven om in de buurt van Natura 2000-gebieden iets te ondernemen wat stikstof veroorzaakt. Als een activiteit op basis van het PAS toestemming krijgt, betekent dit dat de activiteit de natuur in het betreffende Natura 2000-gebied niet bedreigt. Bedrijven die willen bouwen moeten kunnen bewijzen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Drenthe kent 12 van die ‘PAS’-zones in het Natura-2000 gebied.

Foto: RTV Drenthe/Annemarie Machielsen

Bron: RTVDrenthe