De PvdA in de gemeenteraad van Tynaarlo wil van burgemeester en wethouders weten hoe het staat met klimaatmaatregelen in de gemeente. Vorig jaar stelde de partij daar ook al vragen over.

Toen antwoordde het college van B & W dat er een aantal concrete maatregelen waren genomen, zoals de Operatie Steenbreek. Die hield onder meer in dat er op groenstroken waterbuffers zijn aangelegd.

Ook wordt op meerdere plaatsen een apart riool voor hemelwater aangelegd. Het water wordt dan minder snel afgevoerd.

De PvdA wil nu weten hoe het met de operatie staat. Ook vraagt de partij of de gemeente Tynaarlo over de overlegt met landbouworganisaties, waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Aanleiding voor de vragen is de droogte die ook deze zomer weer zorgt voor vijvers met weinig water, en de beregeningsverboden die de waterschappen hebben afgekondigd.

Foto: PvdA Tynaarlo

Bron: RTVDrenthe