‘De Mierenhoop’ is klaar voor de toekomst. Het dak van het clubgebouw van de naturistenvereniging Lichtbond Noord in Bunne is voorzien van zonnepanelen en worden er ook andere energiebesparende middelen getroffen.

“Een jaar geleden hebben we het gehad over de verbouw van de toiletten en toen werd ook alternatieve energie genoemd”, vertelt werkgroep lid Hans Brandts Buys. “Jan Liest stelde in een vergadering voor het plaatsen van zonnepanelen te onderzoeken. In 2016 is ook al eens een voorstel gedaan, maar toen waren de middelen er niet en was de tijd er ook nog niet rijp voor.

Maar nadat Jan in Dorpsklanken las, dat Actief zonnepanelen had geplaatst nam hij het woord in de vergadering en stelde “als het bij Actief kan, moet het in Bunne ook kunnen”.  Hij ging in gesprek met Tiemon Boerema van Actief. “Tiemon hoe heb jij het geregeld?”. Bij het opnieuw voorleggen aan de algemene ledenvergadering was de vereniging in grote meerderheid voor en werd besloten tot aanschaf over te gaan.

Het plaatsen van zonnepanelen is bij de Lichtbond gunstiger dan bij een voetbalclub. “Voetballers kennen een zomerstop, juist dan schijnt de zon en hebben wij het druk op onze camping”.

Voor de financiering heeft de vereniging een gunstige lening kunnen afsluiten bij de Drentse Energie Organisatie (DEO) en een fantastische gift ontvangen van het RABO Project Fonds. Er liggen inmiddels 129 panelen op het dak.

“Op jaarbasis verdienen we 30.000 kilowatt aan stroom terug”, rekenen beide mannen uit. Verder gaat de vereniging dit jaar ook het te renoveren toiletgebouw verduurzamen. Door middel van isoleren en het opvangen van zonnewarmte voor elektra en warmwater.

“We zijn in onderzoek over de zwembadpomp, die continu aan staat. Met een schakeling zouden we bijvoorbeeld ’s nachts op halve toeren kunnen draaien. Wat de zonnepanelen betreft, een optie was meer panelen, op de andere gebouwen. Maar daarvoor is er te veel slagschaduw. En bomen kappen is niet aan de orde. Kenmerk van een naturistenvereniging is, dat we bewust omgaan met mens en natuur.”

Foto: Johan Wolfard

 Dit bericht is ook geplaatst in Dorpsklanken van woensdag 3 juli jl.